Hybridförsäljning – Framtiden för försäljning

Många företag har övergått till en mer hybrid försäljningsmodell där medarbetare arbetar både online och offline. Därmed optimerar de sina försäljningsprocesser och förbättrar produktiviteten.

Mercuri Internationals senaste studie av över 800 företag i Benelux, Finland, Frankrike, Italien, Sverige, Storbritannien och Tyskland visar att digitala kundmöten påverkar försäljningskapciteten 4 gånger mer än besök på plats, vilket gör det hela klart – Framtiden inom försäljning är hybrid.

Enligt studien minskade fysiska kundbesök med 44 % medan digitala möten ökade med 137 % under 2021 jämfört med 2019. Trots denna förändring överträffades försäljningsmålen med 103 % under samma period, vilket tyder på att införandet av en hybrid försäljningsmodell kan bidra till en ökning av försäljningsproduktiviteten.

När företag fortsätter att övergå till hybridförsäljning är det avgörande för framtida affärsframgång att detta hanteras på ett effektivt sätt. För att lyckas med att hålla kontakten med kunder på flera olika sätt måste företagen investera i rätt teknik och utbildning för sina säljteam. Att hitta balansen mellan att arbeta digitalt och face to face kommer att vara nyckeln till en personlig och sömlös kundupplevelse. Läs mer om resultaten i vår infographic

INFOGRAPHIC

Titta närmare på vår infographic för en detaljerad bild av undersökningsresultaten från vår studie om hybridförsäljning

Se infographic