När du är under press – har du tid för dina team?

I vår serie av tre korta blogginlägg tar vi en titt på några av de viktigaste frågorna som HR-avdelningen står inför när de navigerar i 2023 års alltmer komplexa landskap. I vårt andra inlägg tar vi en titt på de påfrestningar som HR står inför – och hur ett nytt sätt att tänka på utbildning kan vara en del av lösningen.

En undersökning från 2022 av det brittiska Chartered Institute of Personnel and Development visar att stress på jobbet i allt större utsträckning är en av de viktigaste orsakerna till frånvaro, både kort- och långtidsfrånvaro, vilket allvarligt påverkar företagens lönsamhet.

79 % av de tillfrågade rapporterade stressrelaterad frånvaro i sin organisation, och den siffran stiger till 90 % i större organisationer med fler än 250 anställda.

HR:s roll är komplex. Å ena sidan är det HR:s uppgift att stödja medarbetare genom att lindra effekterna av stress där det är möjligt. Å andra sidan är stress smittsam – HR-avdelningen är själv under enorm press och att hantera stress är, ja, stressigt.

Tänk på de olika krav som ställs på HR dagligen:

 • Hantera processer för distansarbete och virtuell introduktion
 • Säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar om anställning som förändras snabbt
 • Hantera frågor om mångfald, jämlikhet och integration på arbetsplatsen
 • Förändrade förväntningar på anställdas psykiska hälsa och välbefinnande i kölvattnet av COVID-19-pandemin
 • Balansera de anställdas behov med verksamhetens krav
 • Hantering av hög personalomsättning och rekryteringsutmaningar
 • Hantera komplexa frågor om relationer med anställda, t.ex. trakasserier och diskriminering
 • Säkerställa säkerheten på arbetsplatsen och förbereda sig för eventuella kriser
 • Att hålla sig uppdaterad med ny teknik och nya verktyg för personalfrågor
 • Upprätthålla starka relationer med chefer och ledare inom organisationen
 • Se till att personalen har relevant kompetens för att möta marknadens krav

Det är en lång lista.

Det finns ingen ”magisk medicin” som helt och hållet kan eliminera HR-rollens stressiga karaktär, men med rätt tillvägagångssätt – och rätt utbildningsmiljö – kan många av de frågor som orsakar stress åtminstone mildras.

Lärande handlar om människor

En faktor som kan bidra till onödig stress för HR-avdelningen är behovet av att se till att organisationens team är utrustade med relevanta, praktiska färdigheter som gör det möjligt för dem att fungera på bästa sätt i sina roller.

Utmaningen sträcker sig längre än att bara identifiera de färdigheter som behövs – det handlar också om att skapa en inlärningsmiljö som användarna faktiskt tycker om, och att genomföra utbildningen på ett sätt som kan anpassas till den studerandes individuella preferenser.

När man skapar en lärandemiljö är det också viktigt att komma ihåg att lärandemiljöer inte kan vara statiska, eller one-size-fits-all . De måste anpassas efter nya behov och utformas från början med ett specifikt teams krav i åtanke.

När en utbildning byggs upp på detta sätt, i samarbete med utbildningsexperter och inte bara genom att köpa från en leverantör, blir det mycket lättare att genomföra värdefull utbildning och ge teamen de färdigheter som de behöver för att lyckas.

Press ska inte vara stressigt

Vi säger inte att det finns en enda plug-and-play-lösning som på ett magiskt sätt gör HR-rollen okomplicerad. Det är en komplex, ofta känslomässig roll – och med det kommer oundvikligen en hel del press. Men det finns sätt som vi kan mildra pressen på och minimera den stress som faktiskt kan undvikas på arbetsplatsen.
För när HR-avdelningen är glad och avslappnad kan de verkligen få ut det bästa av sina team.

Upptäck ett utbildningskoncept som är byggt för att stödja HR – Kontakta oss idag så berättar vi mer.

SÅ KAN HR OMVANDLA VIKTIGA UTMANINGAR TILL MÖJLIGHETER

Förtroende, press och att hantera en disruptiv vardag - vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för HR just nu?

Ladda ner E-bok