Vilka är Hemligheterna till Sales Excellence?

Funderar du ofta på detta:   

  1.  Hur kommer det sig att vissa företag verkligen utmärker sig inom försäljning? 
  2. Vad driver deras framgång, oavsett bransch, företagsstorlek och ekonomiska förutsättningar? 
  3. Kan jag lära mig något från deras erfarenhet för att lyckas lika bra som dem?   

Är försäljningsframgång en fråga om strategi, process, struktur eller människor? En av dessa? Några av dessa? Alla? Eller finns det något mer?   Vilka nyckelfaktorer påverkar säljframgångar i organisationer oberoende av storlek, bransch, geografi och ekonomiska förutsättningar?   Vad motiverar säljchefer?   

För att hitta svaren till dessa och fler frågor genomför Mercuri International periodvisa världsomspännande undersökningar. Den senaste i raden – Sales Excellence Survey 2017 – beställd under mitten av 2016 avslöjar några av hemligheterna till försäljningsframgångar från framgångsrika företag från 20 länder, 12 branscher, 926 deltagare och över 80 procent VDar och säljchefer.   

Läs mer i Mercuri white paper

Fullständig rapport av “Sales Excellence Survey 2017”

Vilka är Hemligheterna till Sales Excellence?