The Future State of Sales

Vilka är trenderna som formar framtidens försäljning? Ta del av de 10 viktigaste trenderna som kommer att ha störst inverkan på försäljning och marknadsföring under de kommande åren och som företagsledare anser är de mest avgörande för att förbli konkurrenskraftiga i framtiden.

Ladda ner rapporten

Försäljningen utvecklas snabbare än någonsin

Hur orienterar vi oss bäst i en snabbt föränderlig affärsmiljö? Vilken teknologi är viktig? Vad ska vi investera i på lång sikt? Och hur prioriterar vi och fattar kloka beslut? Det är lätt att känna sig överväldigad och bli förlamad av den snabbt växande mängden information. Vi bjöd in företagsledare att vara en del av vår forskning, med syftet att säkerställa vilka trender som är viktigast för deras framtida verksamhet. Mer än 1000 ledare svarade på vår enkät vilket gav oss några mycket intressanta resultat som vi presenterar i denna rapport - The Future State of Sales.

The Future State of Technology - Infographic

Från accellererande innovation till framväxt av ny teknik, till den ökade användningen av försäljningsautomatisering – vi tar en titt på siffrorna...

THE FUTURE STATE OF TECHNOLOGY

The Future State of People - Infographic

Vilken roll spelar människor och kultur i framtidens försäljning? Från det akuta behovet av nya kunskaper inom försäljning, till en mer framträdande roll för socialt ansvar, till framväxten av "happynomics" – vi tar en titt på ett utdrag från rapporten.

THE FUTURE STATE OF PEOPLE

The Future State of Organizations - Infographic

Vilken roll spelar en organisations process i framtidens försäljning? Från den ökade betydelsen av kundvärdesorientering, till kampen om att säkra duktiga medarbetare, till balansgången mellan försäljning och marknadsföring, till rollen som thought leader.

THE FUTURE STATE OF ORGANIZATIONS

”De som förstår hur man anpassar sig till dessa snabba förändringar och omvandlar dem till möjligheter kommer att bli framtidens vinnare. Det handlar bara om att se dem. ”

Henrik Larsson-Broman, ledare för rapporten & författare

Några resultat från rapporten...

85 %...

...av företagsledare säger att kundvärdesorientering är avgörande för framtida framgång

68%...

av företagsledare betraktar distansförsäljning som avgörande för att vara konkurrenskraftig i framtiden

75 %...

...av företagsledare anser att innovation av nya produkter och tjänster är avgörande för affärsframgång

Rapporten - The future state of sales

Vår förhoppning är att de trender vi presenterar ska ge dig inspiration och vägledning för att styra din verksamhet i rätt riktning. Genom att fatta kloka beslut kan trender få en organisation att accelerera och leda till bättre resultat. Samtidigt kan medarbetare känna sig mer motiverade och stolta över att arbeta för ett modernt, framtidsinriktat företag.