Impact Training

Sales performance – Snabbt förbättrad säljeffektivitet i utvalda affärer

Ibland uppstår kortsiktiga behov i verksamheten som inte kan lösas genom en mer långsiktig utvecklingsplan. För att täcka detta behov finns Impact Training. Syftet med detta tvådagarsprogram är att åstadkomma snabba förbättringar i säljarbetet inom specifika områden som t.ex:

  • Säljsamtal, den enda kontakten med kunden
  • Strategi, det övergripande arbetet med kunden, med ett flertal kontakter under en period eller fram till dess att ordern är lagt
  • Säljplanering, planera arbetet inom ett segment, dvs. för ett visst antal kunder

Vad är det som gör vår Impact Training så effektiv?

  • Träningen tar utgångspunkt i deltagarnas vardagliga arbetssätt och syftar till att utveckla detta. Vi strävar inte efter stora förändringar, utan efter viktiga förbättringar.
  • Träningen baseras på deltagarnas kunskap och erfarenheter. Det innebär att träningen är konkret och praktisk och därigenom upplevs som motiverande och stimulerande för deltagarna.
  • Metoden har en direkt koppling till aktuella problemområden i försäljningen (produkter, kunder etc.) och är därför ett meningsfullt och konkret stöd i deltagarnas dagliga arbete.
  • Träningen syftar till att hantera konkreta kundsituationer som deltagaren möter i sin vardag. Deltagarna står därmed väl förberedda när de möter dessa situationer i sitt dagliga arbete.