Vårt sätt att se på Lärande

Våra utbildningslösningar är utformade för att passa den naturliga inlärningsprocessen för vuxna

  • I en förändringsprocess är det avgörande att först skapa medvetenhet om den aktuella situationen och att motivera människor till förändring genom att hjälpa dem att förstå fördelarna: VARFÖR. För att stimulera ambitionen och önskan att nå nästa nivå använder vi vanligtvis inspirerande videor, reflekterande material och självskattningar.
  • Efter att ha blivit medvetna om den kommande förändringen måste människor veta VAD kompetensgapet är och vilka färdigheter de behöver förbättra.
  • När det väl finns en fullständig förståelse för inlärningsbehoven måste människor se HUR de kan förbättra sina färdigheter i praktiken. Det är där relevant, operativ utbildning kommer in: vad man ska göra och hur man gör det, genom rollspel, träning och övningar.
  • Förändring är en långsiktig process, så det är avgörande att följa stegvis följa upp och övervaka hur människor implementerar det de lärt sig i sitt dagliga jobb. För att säkerställa att nya beteenden bibehålls är det viktigt att lyfta fram resultaten och fira framgången. I detta skede har chefer en avgörande roll med stöd av implementeringsaktiviteter och ständiga insatser och uppmaningar till handling.