Ledarskap och verksamhetsutveckling

Ledarskap och verksamhetsutveckling går hand i hand när det gäller att förbättra och effektivisera de processer med vilka företag blir framgångsrika och lönsamma. Inte minst hos säljorganisationer kan det finnas ett stort behov av att förstå ledarskapets utmaningar för att driva verksamheten framåt.

På Mercuri International har vi hjälpt företag ända sedan 60-talet med att skapa effektiva metoder och säljstrategier, baserat på forskning om vad det är som gör företag verkligt framgångsrika.


Forskningsbaserad verksamhetsutveckling

Det Utvecklande Ledarskapet

Vi använder oss av en modell som kallas det Utvecklande Ledarskapet, ett koncept som forskats fram av Försvarshögskolan, och som visar visar vad som skapar ett lönsamt ledarskap på sikt.

Vi arbetar med ett stort antal multinationella företag inom det Utvecklande Ledarskapet och håller även utbildningar på engelska.

Sales Excellence

En annan del av vår forskning är det vi kallar Sales Excellence, där vi har kartlagt tusentals företag och säljare för att ta reda på vad det är som leder till framgång.

Vi har sett att försäljning kan beskrivas som en mångkamp. Det gäller inte att bara vara bra i en gren utan att vara bra överlag, i alla de delar som ingår i en säljprocess. Med vår Sales Excellence-modell hjälper vi företag att hitta styrkor och svagheter för att se inom vilka områden verksamheten kan förbättras.


Målet med säljutveckling

Målet med säljutveckling, oavsett vilken typ av företag eller organisation det rör sig om, är att skapa processer och strukturer som stöder era mål.

Det kan till exempel röra sig om att ha säljstödsystem som är anpassade efter era förutsättningar, rätt typ av säljstrategi, liksom andra processer och system som är viktiga för att er verksamhet ska fungera effektivt.

Dessutom behöver ett företag kunna attrahera och behålla rätt typ av kompetens. En bra säljorganisation både stöder och belönar rätt beteenden hos säljarna.


Utbildning för chefer och ledare

Vi erbjuder även utbildningar för chefer och ledare, både utbildningar som ger en bred bas och förståelse för ledarskapets alla utmaningar, liksom mer specialiserade kurser.

Så kan vi hjälpa er med ledarskap och verksamhetsutveckling

På Mercuri International har vi ett brett utbud av tjänster för företag:

Öppna utbildningar och kurser

Företagsanpassade utbildningar

Verksamhetsutveckling

Stöd och coachning

Och mycket mer. Kontakta oss genom at fylla i formuläret på vår hemsida eller kontakta någon av våra experter direkt för att boka ett möte:


Vanliga frågor och svar om ledarskap och verksamhetsutveckling

Vad menas med coachande ledarskap?

Coachande ledarskap handlar om att ledare fungerar mer som coacher än traditionella överordnade och fokuserar på att utveckla medarbetarnas färdigheter och engagemang genom dialog och feedback, snarare än att leda genom order.

Varför behövs verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling är nödvändigt för att organisationer ska kunna anpassa sig, förnya sig och vara konkurrenskraftiga.

Det innebär ständig förbättring av processer och produkter för att möta föränderliga kundbehov, teknologiska framsteg och effektivisera verksamheten.

Vad ska jag studera för att bli chef?

För att bli chef kan du studera program som företagsekonomi, management, HR eller psykologi med fokus på ledarskap och organisationsutveckling.

Utöver det kan du behöva ett eller flera specifika utbildningar inom ledarskap som ger praktiska kunskaper och möjlighet till nätverkande med andra blivande chefer. Du avslutar programmet med att skriva ett kunskapstest, varefter du får ett certifikat som kvitto på det du har lärt dig.