Affärsutveckling för långsiktig lönsamhet

Affärsutveckling syftar till att hjälpa företag att växa, förbättra sin konkurrenskraft och anpassa sig till marknadsförändringar, vilket säkerställer långsiktig framgång och lönsamhet. Affärsutveckling är inget enskilt projekt utan ett kontinuerligt arbete för att företaget ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft över tid.

Mercuri International har flera decenniers erfarenhet av affärsutveckling hos företag på global nivå. Med oss som partner får du bred kompetens inom alla de delar som omfattas av affärsutveckling, med betoning på säljutveckling. I vårt arbete ingår allt från övergripande strategier på ledningsnivå till utveckling av enskilda medarbetare.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan öka tillväxt och lönsamhet hos ditt företag.


Vad är affärsutveckling?

Affärsutveckling innebär att ett företag arbetar systematiskt för att identifiera nya möjligheter, utveckla sin affärsidé, förbättra sina produkter eller tjänster och optimera sin affärsmodell. Det kan röra sig om allt från att hitta nya marknader till att implementera innovativa lösningar och digitala verktyg som kan förändra hur företaget fungerar.

Affärsutveckling är nödvändigt för att företag ska kunna säkra sin framtid och växa över tid och utgör grunden för att skapa en mer effektiv och lönsam affärsdrivande verksamhet.

Olika delar av affärsutveckling

De delar som normalt ingår i affärsutveckling omfattar:

  1. Marknadsanalys: Företag behöver förstå sin marknad för att kunna identifiera nya affärsmöjligheter och kundsegment.
  2. Produktutveckling: Företag behöver ständigt utveckla befintliga produkter eller skapa nya för att möta kundens behov och förväntningar.
  3. Strategisk planering: Det är viktigt att definiera långsiktiga mål och utforma en vision för hur företaget ska nå dessa. Strategin kan inkludera planer för intern tillväxt och potentiella samarbeten eller förvärv.
  4. Försäljningsstrategier: Nya tillvägagångssätt behövs kontinuerligt utvecklas för att öka försäljningen, inklusive nya försäljningskanaler eller prissättningsstrategier.
  5. Partnerskap och nätverkande: Företag behöver etablera allianser med andra företag och organisationer som kan ge tillgång till nya marknader eller teknologier.
  6. Organisationsutveckling: Företag behöver dessutom kontinuerligt se över och utveckla företagets interna strukturer och processer för att säkerställa att de stöder affärsutvecklingen effektivt.

På Mercuri International har vi lång erfarenhet av att stötta företag i deras resa mot högre tillväxt och lönsamhet. Vi använder oss av forskningsbaserade verktyg och metoder för affärsutveckling och verksamhetsutveckling.


När är det aktuellt för företag att satsa på affärsutveckling

Företag bör fokusera på affärsutveckling när de står inför behovet av att växa, diversifiera sin verksamhet eller förbättra sin konkurrenskraft. Det är även aktuellt:

  • Vid förändringar i marknaden: Som svar på nya trender, förändrade kundbehov eller ökad konkurrens.
  • För att öka lönsamheten: När företaget behöver hitta nya inkomstkällor eller effektivisera sin drift.
  • Under teknologiska förändringar: Speciellt med den ökande vikten av digitala lösningar i alla branscher.
  • När företaget vill expandera: Både geografiskt och in i nya produktområden.

Affärsutveckling är inte en engångsinsats utan en kontinuerlig del av företagets strategi för att alltid vara relevant, konkurrenskraftig och framgångsrik. Med hjälp av våra erfarna konsulter kan ni säkra företagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt.


Affärsutveckling för säljorganisationer

Affärsutveckling för en säljorganisation innebär att strategiskt stärka och optimera säljprocesser och metoder för att öka effektiviteten och resultatet av försäljningsverksamheten. Fokus ligger på att utveckla kunskaper och strategier som kan hjälpa säljteamet att uppnå bättre affärsresultat och därmed bidra till företagets övergripande framgång.

På Mercuri International har vi arbetat med säljutveckling sedan 60-talet. Under åren har vi genomfört omfattande forskning för att förstå vad som gör vissa företag framgångsrika inom försäljning.

Vår forskning, som baseras på över 40 000 timmar av datainsamling och analys, har lett till utvecklingen av det ramverk som vi kallar Sales Excellence-modellen.

Sales Excellence visar på hur en försäljningsorganisation effektivt bör ledas, styras och organiseras utifrån kundens köplogik för att maximera tillväxt och lönsamhet, och är ett mycket kraftfullt verktyg för att utveckla säljorganisationer.


Kulturutveckling är en del av affärsutveckling

Kulturutveckling är en viktig del av affärsutveckling eftersom ett företags kultur påverkar allt som händer inom organisationen – beslut, arbetssätt och kommunikation.

Med en stark företagskultur ökar medarbetarnas engagemang och trivsel, vilket är avgörande för att attrahera och behålla talanger. Det blir lättare att lösa problem då företaget har en etablerad värdegrund, med övergripande förståelse hos medarbetarna hur de förväntas agera.

För att effektivt integrera kultur i affärsstrategin måste ledningen aktivt se till att företagskulturens principer reflekteras i alla affärsbeslut och projekt. Genom att göra detta blir kulturutvecklingen en central del av affärsutvecklingen, vilket stärker företagets position och främjar tillväxt.

Kultur är en av åtta dimensioner i vår Sales Excellence-modell och är en kritisk faktor när företag och säljorganisationer vill förbättra lönsamhet och tillväxt.


Kontakta oss

Mercuri International erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och organisationer. Vi använder oss av forskningsbaserade metoder och arbetar med företag både i Sverige och internationellt.

Med mer än 60 års erfarenhet av att utveckla säljorganisationer och tillväxtorienterade företag kan vi hjälpa din organisation att ta sig till nästa nivå.

Vill du veta mer om hur vi kan utveckla er lönsamhet och tillväxt? Kontakta någon av våra konsulter direkt eller fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.


Vanliga frågor och svar om affärsutveckling

Vad är en kort definition av affärsutveckling?

Affärsutveckling är kort och gott en process med vilken företag och organisationer strävar efter att stärka sin marknadsposition och öka sin lönsamhet. Det kan röra sig om att utveckla nya affärsstrategier, introducera nya produkter, expandera till nya marknader och optimera befintliga processer.

För att lyckas med detta behövs en kombination av strategisk analys, marknadsförståelse och kreativitet. Målet är att skapa långsiktig tillväxt och värde för verksamheten.

Är affärsutveckling samma sak som business development?

Affärsutveckling är i stort sett samma sak som business development. Termen ”business development” används ofta på engelska och omfattar samma breda spektrum av aktiviteter som syftar till att förbättra och expandera ett företag.

Både affärsutveckling och business development fokuserar på att skapa långsiktiga värden genom att hitta nya affärsmöjligheter, förbättra företagets produkt- eller tjänsteportfölj och bygga starkare relationer med kunder och andra affärspartners.

Varför bör företag satsa på affärsutveckling?

Genom att investera i affärsutveckling kan företag hitta nya sätt att växa och öka sin konkurrenskraft. Bra affärsutveckling innebär att kunskap och insikter om marknadstrender och kundbehov kontinuerligt samlas in och analyseras. Detta arbete möjliggör för företag att identifiera och genomföra strategiska förändringar som kan påverka hela organisationen positivt.

Kan man utbilda sig till affärsutvecklare?

Ja, man kan utbilda sig till affärsutvecklare. Det finns flera utbildningsvägar för den som vill arbeta med affärsutveckling, bland annat högskoleutbildningar inom affärsadministration, ekonomi och marknadsföring, samt yrkesspecifika kurser och certifieringar som fokuserar på affärsstrategier, projektledning och innovation.