ABB – CASE STUDY

Värdebaserad Försäljning på ABB

Vill du få mer förståelse för vad en utbildning i värdebaserad försäljning kan göra för din verksamhet? Vad som är viktiga ställningstaganden? Det här caset handlar om hur ABB har använt värdebaserad försäljning för att hantera utmaningarna som uppkommer när du är verksam i mer än 100 länder – och hur de utifrån detta revolutionerat sin säljstrategi.

fortsätt läsa om värdebaserad försäljning