Hur får jag min organisation att bli mer lönsam?

I över 15 års tid, och med mer än 40.000 timmar av datainsamling och analys, har Mercuri International Research bedrivit forskning om vilka faktorer som förklarar varför vissa företag är mer lönsamma, har en högre tillväxt och säljer mer än andra. Vi kallar det för Sales Excellence.

Det här är Sales Excellence!


Mercuri International har sedan 60-talet genomfört säljutvecklingsuppdrag och hjälpt företag med deras behov och att skapa framgångsrika metoder och säljstrategier.

Sales Excellence modellen är vår modell för verksamhetsutveckling med fokus på vad och hur en försäljningsorganisation ska ledas, styras, organiseras och utformas utifrån kunden och dess köplogik för att framgångsrikt kunna utföra sitt uppdrag. En modell som hjälpt många av våra kunder att få en struktur i sin säljorganisation.

Vill du veta mer om hur ni kan jobba med Sales Excellence-modellen i din organisation?

Vi uppskattar Mercuris forskningsbaserade förhållningssätt till försäljning som gett oss ett bra ramverk för Sales Excellence att tillämpa i vår säljorganisation. Detta har gett oss mycket värde och nya perspektiv på hur vi ska organisera och driva vår säljorganisation.

PMC Sales Management

Lyssna på våra experter!


Resultatet av vår forskning visar i korthet att försäljning är en mångkamp. De framgångsrika företagen är bättre än lågpresterarna i gren efter gren.

Vår Sales Excellence-modell förklarar på ett logiskt sätt hur de olika disciplinerna är sammankopplade med varandra. En modell som med fördel kan användas för att diskutera och identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur ni kan jobba med Sales Excellence-modellen i din organisation? Fyll i formuläret så bokar vi en kostnadsfri demo av Sales Excellence-modellen och visar er hur er organisation kan bli mer lönsam!