Det virtuella klassrummet – Nu kommer utbildningen till dig!

Det kinesiska ordspråket “Må du leva i intressanta tider” har väl sällan känts mer aktuellt än nu – med reserestriktioner, politisk oro och extrema vädersituationer. När vi dessutom har krav på hållbarhet och vill minimera vår miljöpåverkan kan det kännas som en utmaning att hänga med och behålla sin konkurrenskraft, särskilt när det handlar om utbildning. Vi behöver en lösning som kan anpassas i föränderliga tider.

Och det är precis vad virtuella klassrum kan erbjuda – ett sätt att inte tappa fart, utan hålla sig uppdaterad om trender och utveckla sina färdigheter, oavsett vad som händer i världen. Virtuella klassrum är inte bara ett bra alternativ för personliga möten – de erbjuder också en möjlighet att lösa en rad andra utmaningar.

Utbildning i det virtuella klassrummet minskar företagets kostnader genom att göra resor och uppehälle överflödiga. Något som också minimeras är tiden som utbildningen tar ur den anställdes arbetsdag. Företagets koldioxidavtryck minskar och produktiviteten ökar. Det är helt enkelt en win-win-situation.

Faktum är att korta utbildningspass i det virtuella klassrummet inte bara är praktiskt och gör att utbildningen lätt kan anpassas till arbetsdagen – det är även fördelaktigt från ett lärandeperspektiv. Virtuella utbildningspass bidrar till en flexibel och ändamålsenlig lärprocess som passar perfekt på en modern arbetsplats och kan skräddarsys för varje enskild persons behov av lärande.

På Mercuri International är vi därför glada för att kunna erbjuda denna möjlighet. Men vi förstår att det för många är ett nytt koncept, så varför inte ta en titt på vår FAQ här nedan och bekanta dig närmare med alla fördelarna i det virtuella klassrummet?

Vad är virtuell utbildning?

Virtuell utbildning är ett samordnat lärtillfälle med en utbildningsledare som ges på en viss plattform. Det kan vara ett enskilt tillfälle eller en serie utbildningstillfällen. Utbildaren direktsänder och alla deltagare är uppkopplade samtidigt, något som gör det möjligt för deltagare från olika platser och tidszoner att lära tillsammans utan tillkommande kostnader.

Hur långa är utbildningspassen?

Varje utbildningspass varar mellan 1 och 2 timmar, beroende på ämnesområdet, målen för lärandet samt deltagarnas behov och tillgänglighet. Utbildningen sker därmed som en del av arbetsdagen och gör att deltagaren kan arbeta resten av arbetsdagens övriga timmar. Påverkan på arbetsdagen som helhet blir minimal jämfört med traditionell heldagsutbildning.

Hur fungerar de virtuella klassrummen? Kan deltagarna interagera med utbildningsledaren och med varandra?

Interaktivitet och samarbete är precis vad som skiljer denna inlärningsmetod från enkelriktade webinar som de flesta känner till. Det virtuella klassrummet erbjuder deltagarna många olika sätt att vara delaktiga och interagera med varandra även om de inte befinner sig i samma fysiska rum. Men den viktigaste faktorn av alla är utbildarens erfarenhet i att använda virtuella klassrum, förmåga att skapa engagemang och att dra optimal nytta av potentialen i den virtuella miljön. Vi har omfattande erfarenhet av att utforma och genomföra utbildningar och tillämpar bästa praxis och beprövade metoder som optimeras för varje typ av lärande.

Hur vet jag om deltagarna är engagerade eller bara lyssnar passivt?

Aktivt lärande är kärnan i alla lärupplevelser och något som vi alltid levererar, oavsett om det handlar om fysiska eller virtuella klassrum. Det är av största vikt att lyfta fram förväntningarna i början av varje utbildningspass, så deltagaren har rätt bild av vilket engagemang som krävs. Utbildarens insatser varvas sedan med deltagarledda aktiviteter som gör att de behöver reflektera och reagera: undersökningar, öppna frågor och samarbete i mindre grupper med virtuella anteckningar och delade filer. Oftast är det bara utbildarens fantasi som sätter gränserna.

Hur är det med utbildningsmaterial? Fungerar det på samma sätt som i traditionella klassrum?

Utbildningsmaterialet som används är utformat för att stödja den virtuella lärprocessen och utvecklat i samarbete med vårt Digital Learning Center. Vårt kunnande inom digitalt lärande i kombination med mer än 50 års erfarenhet och expertis garanterar ett material som är optimalt för ändamålet.

Det låter toppen! Hur kan jag få veta mer om virtuella utbildningspass för just min organisation?

Ta kontakt med oss, så hjälper vi dig att utforma den bästa utbildningslösningen för din verksamhet.