Digital Learning Center

Lärande som skapar engagemang

En av de största utmaningarna för dagens kompetensutvecklare är att skapa engagemang hos de som ska lära. För att lyckas måste du få människor att ändra inställning, från ”Jag behöver lära mig” till ”Jag vill lära mig”. Engagemang är en viktig faktor, men eftersom det här handlar om vuxna människor måste de även känna att innehållet är relevant för deras arbete och att lärandet är lättillgängligt oberoende av plats, tid och val av mobil eller stationär enhet.

From "Push" to "Pull Learning"

From “Push” to “Pull Learning”

Från inspiration till utvärdering

För att människor ska lyckas och känna engagemang för lärandet är våra lösningar utformade på ett sätt som gör att de skapar intresse, effektivitet och långsiktigt bibehållna kunskaper.

Inspiration to assessment

Våra digitala lösningar för lärande, från enskilda webbaserade moduler till 6-månaders program, består av en väl avvägd kombination av komponenter och format som:

 • Inspirerar till lärande
 • Stärker motivationen för kompetenshöjning
 • Ger större grad av bibehållna kunskaper
 • Stödjer implementering
 • Bidrar till egenbedömning

Fördelen med vår lösning

Mercuri Internationals Digital Learning Center bygger på tre huvudfaktorer:

Benifit of our solution
 • Vi har 60 års erfarenhet av utbildning. Vårt fokus har alltid varit att utveckla och tillämpa färdigheter, något som också har lett till en djup förståelse av hur vi bäst samarbetar med medarbetare i alla åldrar för att hjälpa dem att uppnå önskade förändringar. Kunskapen vi har förvärvat tillämpas i våra lösningar för lärande.
 • Vi vet hur man utformar och levererar lösningar som skapar engagemang, såväl när det gäller format som utnyttjande av modern teknologi.
 • Vi vet hur säljare och ledare tänker, vi känner till deras utmaningar och vad som sporrar dem, något som gör att vi kan skapa relevant innehåll och realistiska scenarier.

En integrerad lösning för digitalt lärande

Integrated solution digital learning
 • En modern och tilltalande utbildningsplattform med hög prestanda som skapar engagemang för projektet och ger lättillgängligt material. Företag som inte har en egen utbildningsplattform får tillgång till vår för att det digitala lärandet ska bli effektivt och engagerande och för att på ett enkelt sätt kunna förmedla material. Företag som har en egen utbildningsplattform kan integrera detta med vår plattform för att ytterligare utveckla upplevelsen och lärandet med hjälp av gamification och social interaktion.
 • Ett eget team utvecklar specialanpassade, kundspecifika lösningar för ett webbaserat lärande med stark verklighetsanknytning. Lösningarna kan utvecklas från grunden för att motsvara specifika kundbehov eller modifieras i olika nivåer utifrån Mercuris standardlösningar.
 • Standardlösningar ger en bra gemensam grund av kunskaper och färdigheter och är lätta att använda – idealiskt för små grupper.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?