Digital Learning Center

Framtidssäkra dina affärer

Sättet vi arbetar på har förändrats – så givetvis behöver utbildningen anpassas därefter. Mercuri Internationals Digital Learning Center erbjuder modulära, flexibla, skräddarsydda träningslösningar som tillgodoser dagens affärsbehov – och förutser morgondagens utmaningar.

Mercuri International Digital Learning Center tänker nytt när det kommer till hur vi lär oss.

1. Anpassat efter dig

Har du svårt att hitta tid för utbildning? Med DLC får du relevanta, korta utbildningsmoduler som inte bara passar enkelt in i din arbetsdag utan faktiskt erbjuder ett mer effektivt sätt att lära sig. Med hybridinlärning anpassas utbildningen efter dina behov genom e-learning, klassrumsutbildning (ansikte mot ansikte och virtuellt) och coachning.

.

.


2. Engagerande utbildningslösningar

Bra utbildning engagerar eleven och uppmuntrar hen att vilja gå vidare. Par-aktiviteter, övertygande, pragmatiskt berättande och engagerande, relevanta case gör inlärningen rolig, förändrar beteenden och lär ut nya färdigheter. Personlig coachning och handledning hjälper till att identifiera svagheter och finputsa nya färdigheter.