Kan du sätta ett pris på förtroende?

“I ett transparent samhälle blir integritet den nya valutan – och det gäller både säljare och organisationerna de jobbar för.”

Den 24 november samlades ledande chefer från hela världen för årets The Sales Conference. Och som alltid hade konferensen ett tema. I år var det temat ”tillit”. Men hur bygger vi tillit? I rapporten ‘Future State of Trust’ identifierade vi 6 nyckeldimensioner som är avgörande för processen – och en av dem var … ‘Integritet’.

Varför ‘Integritet’?

Förtroende. Det är komplicerat. Och ingenstans mer än i försäljningsvärlden. Ja, vi har juridiska kontrakt som syftar till att eliminera riskelementet ”men vi skakade hand på det”, men du måste fortfarande ha förtroende för den person du har att göra med. Och en viktig del av denna tillit är vem du har kontakt med. Tror du verkligen att säljaren på andra sidan bordet är äkta? Tror du på det de säger? Om du inte gör det är det ett problem som ingen marknadsföring kan lösa. Så låt oss vara direkta – du kan inte fejka integritet. Du kan bygga upp förtroende på andra sätt, genom rykte, tidigare resultat, kreditvärdighet etc., men antingen har du integritet eller inte. Men även om du inte kan fejka den (och inte heller bör fejka den), kan du definitivt vidta åtgärder för att vårda den – och kommunicera detta till dina kunder.

“Framtidens säljare måste vara fans av sina egna produkter och tjänster – och framtidens organisation måste identifiera värderingar som visar vägen och sträva efter att förankra dessa värderingar i allas hjärtan och sinnen så att de inte bara säger det, utan lever det. Säljare som inte investerar helhjärtat och ärligt utan bara vill sälja kommer att bli skoningslöst avslöjade.”

The Future State of Trust 2022 Report

Hur når vi dit?

Till skillnad från många andra saker inom försäljning är det inte så enkelt som KPI:er – men det betyder inte att det inte finns konkreta åtgärder som du kan vidta. Här är några förslag från rapporten:

  • Stå fast vid autentiska principer och värderingar
  • Tillhandahåll sanningsenlig, opartisk och tillförlitlig information
  • Var öppen om företagets policy.
  • Var naturlig, öppen och äkta i kommunikationen
  • Se till att kunderna förstår de villkor som erbjuds
  • Dölj inte viktig information i det finstilta

Integritet har alltid varit en viktig faktor för hur ett företag eller varumärke uppfattas, men de senaste årens revolution i de sociala medierna har gjort detta till en ny prioritet. Aldrig tidigare i modern historia har vi verkat i ett sådant klimat av felaktig information och misstro – så det är nu viktigare än någonsin att vi projicerar integritet och använder detta som en byggsten för långsiktiga och meningsfulla kundrelationer.

Nästa steg?

I år presenterade Mercuri Research den årliga rapporten som bygger på en global undersökning av över 1 000 företagsledare. Rapporten analyserade vad vi egentligen menar med förtroende, bröt ner det i dess olika dimensioner och pekade på den verkliga effekten av att bygga upp förtroende ur ett affärsperspektiv. Rapporten ger vägledning och förslag på hur företagsledare kan hitta nya möjligheter, skapa bättre och mer långvariga kundrelationer och hitta nya sätt att skapa långsiktig tillväxt. Rapporten tar upp ämnet ”förtroende” i sin helhet och undersöker även dimensioner som ”Intgritet” i detalj.

“Att vara autentisk innebär att du agerar på ett sätt som är genuint, sant för dig själv, din organisation och kunden. Det innebär att du har vissa värderingar och principer som du använder som en North Star när du utvecklar strategier, produkter, marknadsföringsbudskap och inte minst när du säljer till kunderna.”

Henrik Larsson Broman

När 99 % av de tillfrågade företagsledarna säger att ”förtroende är avgörande för att bygga långsiktiga relationer med kunder” är det viktigare än någonsin att vi når dit. Så om du vill veta hur du kan få dina kunder att lita på dig – och bygga meningsfulla relationer med dig – varför inte ladda ner rapporten eller ta kontakt med oss idag?