De bästa tipsen för ett lyckat delat ledarskap

Delat ledarskap – vad är det?

Delat ledarskap betyder att ni är två eller flera ledare som delar på rollen som chef och det ansvar och arbetsuppgifter som kommer med rollen. Ta del av fördelarna och fallgroparna i vår artikel nedan!

Delat ledarskap – funkar det verkligen?

En av de tydligaste trenderna kring ledarskap är att fler och fler vågar ifrågasätta ”gamla sanningar”. En gammal sanning är att det är viktigt att man som individ bara har en chef, allt annat medför otydlighet, förvirring och extra tid för möten. Men så behöver det inte alls fungera med delat ledarskap

Vi har vågat prova Delat ledarskap och delar gärna med oss av våra erfarenheter av hur delat ledarskap fungerat för oss.

delat ledarskap och gemensamma värderingar logga in i vår digitala portal

Grundläggande förutsättningar för delat ledarskap

En viktig förutsättning för framgång när det kommer till delat ledarskap och när man är två ledare är en grundläggande tillit till den andres förmåga och kompetens. Det är också en stor fördel med gemensamma värderingar. Vi behöver kunna ta egna beslut utan att stämma av med varandra innan. Detta bör göras upp i ett inledande skede så att båda känner sig trygga med den andres ledarbeteenden och ledarskap.

Håll kontakten

Medarbetarna ska inte behöva gå mellan de två eller flera cheferna för att få ett svar. Var också noga med att alltid skriva båda era namn under meddelanden och budskap som skickas till medarbetarna.

Viktigt är att ni har mycket kontakt där ni diskuterar ert ledarskap, medarbetarna och era gemensamma utmaningar. Delat ledarskap förutsätter gemensammavärderingar och finns det väl på plats kommer det på ett naturligt sätt inte uppstå så många olika tillfällen när man agerar tvärt emot vad den andre ledaren skulle ha gjort.

delat ledarskap kräver gemensamma värderingar ansvarig utgivare

Grundläggande kontrakt för ett delat ledarskap

Innan ni börjar arbeta med delat ledarskap – gör ett grundläggande kontrakt kring vad som ska gälla mellan er som ledarkollegor.

Gör tydligt för dem ni ska leda att följande förutsättningar gäller för delat ledarskap:

 • Du som medarbetare behöver bara prata med en av oss, vi har båda fullt mandat att svara och ta beslut i alla frågor.
 • Det du som medarbetare berättar för en av oss kommer vi båda att känna till. All information kring dig som medarbetare som påverkar jobbet kommer vi ledare att dela med varandra.
delat ledarskap

Framgångsfaktorer för delat ledarskap

 • Gemensam grundsyn – nödvändigt för att kunna leda mot ett och samma mål
 • Att kompromissa – ibland behöver du göra avkall på dina egna idéer. Den andras idéer kan vara minst lika bra
 • Växla och varva – byt av varandra med era arbetsuppgifter. Kör du fast, kan din ledarkollega ta vid. Gör inte alltid samma uppgifter bara för att du är lite bättre på dem.
 • God kommunikation – krävs för att ha förmåga att snabbt ta beslut.
 • Dela rum eller sitt nära – ger goda förutsättningar för att utveckla samarbetet
 • Dra nytta av era olikheter – likhet i människosyn är viktigt, men andra olikheter kan ni dra nytta av genom att ni kompletterar varandra.

Källa: ”Delat ledarskap – om chefer i samarbete” Marianne Döös

Se upp med detta i ett delat ledarskap

I ett högt arbetstempo är det lätt att välja den lättaste vägen i ett felat ledarskap. Det kan vara lätt att hamna i ett fack. Den ena tar alla mjuka frågor och den andra alla hårda. En fokuserar på siffror och den andra på personlig utveckling.

delat ledarskap

En annan risk i ett delat ledarskap är att ni kan bli utsatta för klassiskt ”föräldraspel” – ”om jag inte får som jag vill hos mamma så går jag till pappa…”

Tid för gemensam reflektion motverkar dessa fallgropar.

delat ledarskap

Mervärden för dina medarbetare och ditt företag med ett delat ledarskap

Ett delat ledarskap

 • frigör kreativitet! Tillsammans med din ledarkollega kommer ni att komma på oväntade lösningar på era utmaningar.
 • medför klokare beslut! I ett delat ledarskap kommer ni hjälpa varandra att väga för- och nackdelar och kan gemensamt se fler möjligheter.
 • ger medarbetarna ökad tillgänglighet till sin ledare! Ni är helt enkelt två och det finns dubbelt så mycket tid och kontaktyta i ert ledarskap.
 • gör att ni gemensamt vågar göra saker ni inte skulle ha vågat prova själv! T ex nya fria mötesformer.
 • medför mindre slitage på er själva i ert ledarskap!

Maktspridning och delat ledarskap

Marianne Döös säger detta om delat ledarskap:

”Delat ledarskap kan även användas till maktspridning, dels genom att ledningsformen i sig utgör en maktdelande förebild, dels genom att det visat sig att chefer som redan delar makten med varandra ofta även släpper in andra i sitt samarbete. Därmed finns inte någon motsättning mellan delat ledarskap och mer utfördelade, distribuerade ledningsformer till andra medarbetare.”

delat ledarskap kräver gemensamma värderingar

Fördelar med ett delat ledarskap

Det är otroligt roligt och utvecklande att dela ledarskapet; det ger kraft och energi till ledare och ledda och därmed är det en mycket positiv investering för ditt företag. Våga prova!

Vill du utvecklas inom Ledarskap?

Läs mer om våra öppna utbildningar inom Ledarskap eller hur vi kan jobba företagsanpassat inom ledarskap med din organisation.