De bästa tipsen för ett lyckat delat ledarskap

I tiden

En av de tydligaste trenderna kring ledarskap är att fler och fler vågar ifrågasätta ”gamla sanningar”. En gammal sanning är att det är viktigt att man som individ bara har en chef, allt annat medför otydlighet, förvirring och extra tid för möten.

Vi har vågat prova Delat ledarskap och delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Grundläggande förutsättningar

En viktig förutsättning för framgång när man är två är en grundläggande tillit till den andres förmåga och kompetens. Vi behöver kunna ta egna beslut utan att stämma av med varandra innan. Detta bör göras upp i ett inledande skede så att båda känner sig trygga med den andres ledarbeteenden. Medarbetarna ska inte behöva gå mellan de två cheferna för att få ett svar. Var också noga med att alltid skriva båda era namn under meddelanden och budskap som skickas till medarbetarna. Viktigt är att ni har mycket kontakt där ni diskuterar ert ledarskap, medarbetarna och era gemensamma utmaningar.

Gör ett grundläggande kontrakt kring vad som ska gälla mellan er som ledarkollegor.

Gör tydligt för dem ni ska leda att följande förutsättningar gäller:

  • Du som medarbetare behöver bara prata med en av oss, vi har båda fullt mandat att svara och ta beslut i alla frågor.
  • Det du som medarbetare berättar för en av oss kommer vi båda att känna till. All information kring dig som medarbetare som påverkar jobbet kommer vi ledare att dela med varandra.

Se upp med

I ett högt arbetstempo är det lätt att välja den lättaste vägen, dvs det kan vara lätt att hamna i ett fack. Den ena tar alla mjuka frågor och den andra alla hårda. En fokuserar på siffror och den andra på personlig utveckling.

En annan risk är att ni kan bli utsatta för klassiskt ”föräldraspel” – ”om jag inte får som jag vill hos mamma så går jag till pappa…”

Tid för gemensam reflektion motverkar dessa fallgropar.

Mervärden för dina medarbetare och ditt företag

Ett delat ledarskap

  • frigör kreativitet! Tillsammans med din ledarkollega kommer ni att komma på oväntade lösningar på era utmaningar.
  • medför klokare beslut! Ni kommer hjälpa varandra att väga för- och nackdelar och kan gemensamt se fler möjligheter.
  • ger medarbetarna  ökad tillgänglighet till sin ledare! Ni är helt enkelt två och det finns dubbelt så mycket tid och kontaktyta.
  • gör att ni gemensamt vågar göra saker ni inte skulle ha vågat prova själv! T ex nya fria mötesformer.
  • medför mindre slitage på er själva!

Det är otroligt roligt och utvecklande att dela ledarskapet; det ger kraft och energi till ledare och ledda och därmed är det en mycket positiv investering för ditt företag. Våga prova!

Läs mer om våra ledarskapsutbildningar

De bästa tipsen för ett lyckat delat ledarskap