Digitalisering kräver radikal förändring av affärsmodellen

I en tidigare bloggartikel skrev vi om hur vi på Mercuri International arbetar med ett flertal transformationsuppdrag. Uppdrag där vi ser en tydlig transformation och förändring av affärsmodellen – från produktorienterad verksamhet till tjänsteorienterad verksamhet.

Den bakomliggande orsaken till en radikal förändring av affärsmodellen är digitalisering, vilket i sin tur medför behov av förändringar inom hur verksamheten genomförs, organiseras och vilka kompetenser som behöver utvecklas samt införskaffas.

Växa serviceintäkter med digitala tjänster

Den form av affärstransformation som vi hjälper våra kunder att genomföra exemplifieras bra utifrån den artikel som nyligen publicerades i Dagens Industri om AB Volvo under rubriken: Molntjänst ska lyfta koncernens serviceintäkter.

Hur AB Volvo genom nya digitala tjänster och affärsmodell siktar på att kraftigt växa koncernens serviceintäkter. Volvo som tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem. Ett företag med över 100 000 anställda, produktion i ca 18 länder och aktiv försäljning på omkring 190 marknader.

Transformationen som Volvo ska genomföra och målsättningen, är att genom nya digitala tjänster öka andelen serviceintäkter från 23% till minst 50% av omsättningen till år 2030. En radikal förändring av affärsmodellen och intäktsströmmarna. Utöver denna förändring av intäktsströmmar så pågår elektrifieringen av lastbilsbranschen där Volvo har en ledande position med en omsättning runt 310 miljarder enligt fjolårets siffror. Analytikerna spår en lysande tillväxt för företaget.

Så kan Sales Excellence-modellen stötta er transformation

På Mercuri International stöttar vi på liknande sätt företag i detta omställningsarbete utifrån vår Sales Excellence-modell där vi utgår ifrån kund och köplogik. Utifrån modellen hjälper vi företag att ställa om och utveckla nya arbetsflöden. Vi ser tillsammans över samverkan mellan funktioner utifrån köplogik och riktning samt utvecklar styrning och incitament som stöder de beteenden som är önskvärda utifrån riktningen för att företaget ska lyckas med sitt transformationsarbete.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur vi hjälper företag att transformeras och utvecklas utifrån en tillväxtorienterad strategi är du varmt välkommen att höra av dig.