Effektiv Coaching – Hur man förbättrar resultat

De bästa och mest mångsidiga säljarna bär inte på några hemligheter. Det är ingenting mystiskt med deras resultat. De är helt enkelt bara väldigt bra på sitt jobb för att de har sett till att lära sig av sina erfarenheter och tidigare misstag. Coaching är ett viktigt redskap i stödjandet av ditt säljteam, både individuellt och i grupp, för att förbättra era resultat.

Här följer några grundtips för effektiv coaching:

Du bör: lära känna dina anställda så att du kan känna av vilken typ av coaching de behöver. Arbeta sedan konsekvent och lyhört med respektive individ. Var uppmärksam på kroppsspråket.

De bör: Ta ansvar för sina egna resultat. Låt dem sätta sina egna mål och tidsramar – själva eller med stöd av dig som coach. Det kan vara svårt i början, men med tiden kommer de att utvecklas av det.

Tillsammans: Gör en agenda för coachingsamtalet. Ni kan båda, var för sig, ranka personens resultat inom varje kompetensområde (t ex på en skala från 1-10) och diskutera sedan eventuella skillnader i era resultat och varför de uppkommit. Diskutera de mål och tidsramar den anställde satt upp och kom överens om uppföljning.

Effektiv Coaching

  1. Lyhördhet: Vid coaching är det viktigare att lyssna än att prata. Genom att lyssna på dina anställda, vara objektiv och ge dem din fulla uppmärksamhet, hjälper du dem att överkomma sina rädslor och känna stöd. På det här viset växer en intuitiv dialog fram där säljaren uppmuntras att utforska sina egna möjligheter.  
  2. Kommunikation: Coaching är en tvåvägsprocess. Lika viktigt som det är att lyssna, är det också att kunna tolka kommunikationen och ge återkoppling. Detta undanröjer möjliga hinder, förutfattade meningar, vanföreställningar och negativitet. Bra kommunikation skapar tillit och ömsesidig förståelse. En coach ska kunna kommunicera både känsla och mening, likväl som innehåll – och det är en stor skillnad mellan de båda. Att delta i samtalet förutsättningslöst, utan att döma, påverka, eller se till egen vinning, är fundamentalt i kommunikationsprocessen. Detta är särskilt viktigt när man har med människors oro, förhoppningar och drömmar att göra. En bra coach ger inga svar, utan uppmuntrar personen att själv finna dem.  
  3. Motivation och Inspiration: Coacher motiverar och inspirerar. Alla har förmågan att göra detta och den grundar sig i vår önskan att hjälpa. Människor som vill hjälpa andra är oftast bra på att inspirera och motivera. Att få uppmärksamhet och intresse från en överordnad rörande ens välmående och personliga utveckling – vilket är vad som sker i en i en coachingssituation – är både starkt motiverande och inspirerande.

Inför coachningen 

  • Förbered: Förberedelse är ofta inkluderat i våra viktigaste tips – vi kan inte understryka tillräckligt hur viktigt det är i alla säljaktiviteter. När du blir coachad, kom förberedd med alla fakta till hands och förbered din egen agenda. Tänk igenom din målsättning, se över dina aktiviteter som bestämdes i det föregående coachingsamtalet.  
  • Lär dig: Fokusera inte bara på de saker du är bra på. Acceptera att det finns kunskap och kompetenser du kan förbättra och försök att objektivt utvärdera vilken nivå du ligger på i detta avseende. Var beredd på att göra misstag – det gör vi alla. Om du gör misstag, lär dig av dem. Ta ansvar för dina egna resultat.  
  • Gör det bästa av det här (det är till för dig!): Kom ihåg att coachen är där för att hjälpa dig. Hen investerar tid och engagemang för att du ska bli mer effektiv, så arbeta tillsammans med hen. Sätt upp en realistisk arbetsplan, var ärlig och uppriktig. Undvik att spela spel eller att låta ditt ego komma i vägen. Be om hjälp om du behöver. Om du är osäker på hur coachingen kan hjälpa dig – se till att du klargör detta omedelbart.

Läs mer om utbildningen Coaching – Coachande ledarskap

Effektiv Coaching – Hur man förbättrar resultat