Effektiv Coaching – Hur man gör för att förbättra säljarnas resultat

De bästa och mest mångsidiga säljarna bär inte på några hemligheter. Det är ingenting mystiskt med deras resultat. Det handlar helt enkelt om att de är väldigt bra på sitt jobb för att de har sett till att lära sig av sina erfarenheter och tidigare misstag. Till exempel ofta med bra coaching och en tydlig process med regelbundna coachingsamtal från en effektiv coach som kan ställa coachande frågor i ett bra samtal och tar sig tid att lyssna.

Förbättra era resultat med coaching

Coaching är bland andra ett viktigt redskap för dig som ledare att använda när du ska stötta och utveckla ditt säljteam, både i individuella samtal och i grupp. En viktig del är att du inte utgår utifrån dig själv utan lyssnar in den du coachar så att ni tillsammans kan komma vidare.

Att prata mindre och lyssna mer

I den professionella coachingen ger du som coach och ledare inte råd, olika lösningar och instruktioner, såsom inom till exempel mentorskap, vägledning eller rådgivning. Istället använder en coach en form av utvalda metoder som aktivt lyssnande, kraftfulla frågor och direkt kommunikation för att skapa nya perspektiv och medvetenhet i ert samtal. Somliga kan tycka att coaching tar mycket tid, men både du och den du coachar har allt att vinna! Med vilja och rätt verktyg kommer ni nå långt

Några tips för effektiv coaching

Coaching bygger på respekt och stort intresse för andra människor. Vi har samlat några olika tips som går bra att använda om du vill bli mer coachande i ditt sätt att leda och utveckla dina säljare. Dessa tips ger rätt förutsättningar för dig att coacha dina säljare under era coachingsamtal och du får mer verktyg att ta fram när du ska leda dina säljare med professionell coaching, istället för att komma med färdiga lösningar.

För att vara en bra coach bör du…

Ett första steg är att lära känna dina anställda och få mer information om dem, så att du verkligen kan känna vilken typ av coaching den du coachar har ett behov av. Alla är inte förberedda på ett coachande arbetssätt och det går inte att sätta igång direkt. I det första mötet handlar det om att försöka få fram vad personen du leder önskar och hur du ska göra för att effektivt få dem för att nå sina mål. Arbeta sedan konsekvent och lyhört med respektive individ. Duktiga coacher jobbar med frågor som får deras säljare att se sitt eget behov av utveckling och är även uppmärksamma på kroppsspråket. Vad ser det ut att säga? Hur går det för säljaren på jobbet som det ser ut idag?

Skriv gärna ner frågor och information i boken så går det bättre och du får en tydlig bild av er process 2022

För att ta emot coaching måste dina säljare…

Ta ansvar för sina egna resultat. Ett coachande ledarskap innebär att du behöver låta dina säljare sätta sina egna mål och tidsramar – själva eller med stöd av dig som coach. Det kan vara svårt i början, men de kommer hela tiden att bli bättre på att sätta och äga sina mål och utvecklas av det. Det som är intressant är att, när vi gör egna val så skapas en lojalitet att följa dessa som är mycket starkare än om valen föreslagits av någon annan.

För att få fokus bör ni tillsammans…

Göra en agenda för coachingen och ert coachingsamtal som utgår från vad dina säljare behöver för utveckling för att nå fram till målet. Ett enkelt verktyg är att du som coach och säljaren, var för sig, rankar ett antal av säljarens resultat inom varje kompetensområde (t ex på en skala från 1-10) och diskutera sedan eventuella skillnader i era resultat och varför de uppkommit. Diskutera de mål och tidsramar den anställde satt upp och kom överens om uppföljning. Då utvecklas en tydlig bild av hur hen kan nå sitt önskade läge.

Effektiv Coaching kännetecknas av

Du behöver tänka på några saker om du vill att du genom din coaching ska kunna skapa varaktiga resultat och komma framåt med dina säljare.

Få nya färdigheter samt kunskaper redan idag med personlig coaching. Lär dig mer om ämnet 2022

Det hjälper att vara lyhörd

Vid coaching är en av de viktigaste metoder som finns att lyssna mer än att prata. Genom att lyssna på vad dina säljare säger under ert coachingsamtal, vara objektiv och ge dem din fulla uppmärksamhet, kommer du att hjälpa dem att överkomma sina rädslor och känna stöd. Genom detta växer en intuitiv dialog fram där säljaren uppmuntras av sin coach att utforska sina egna möjligheter. 

Bra kommunikation hjälper också

Coaching är ett verktyg som kan användas av både av coachen och säljaren. Lika viktigt som det är att hela tiden lyssna, är det också att kunna tolka kommunikationen och ge återkoppling. Detta undanröjer möjliga hinder, förutfattade meningar, vanföreställningar och negativitet. Bra coaching kan skapa tillit och ömsesidig förståelse. En coach ska kunna kommunicera både känsla och mening, likväl som innehåll – och det är en stor skillnad mellan de båda. Att delta i samtalet förutsättningslöst, utan att döma, påverka, eller se till egen vinning, är fundamentalt i kommunikationsprocessen. Detta är särskilt viktigt när man har med människors oro, förhoppningar och drömmar att göra. En bra coach ger inga svar, utan uppmuntrar personen att själv finna dem i sin coaching.

Boken lär dig mer om metoder kring coaching samt vilka problem du kan stöta på 2022. Skickas idag!

Motivation och Inspiration – ett måste

Coacher motiverar och inspirerar. Alla har förmågan att göra detta och den grundar sig i vår önskan att finnas där för andra. Människor som vill hjälpa andra är oftast bra på att inspirera och motivera, vilket är viktigt i coaching. Att få uppmärksamhet och intresse från en överordnad rörande ens välmående och personliga utveckling – vilket är vad som sker vid coaching – innebär både något starkt motiverande och inspirerande. Humor får gärna ta plats i coaching då det hjälper lärandet.

Är du säljare? Så här får du ut det bästa av coachingen

Du kanske inte är säljchef utan säljare och kommer att ha ett coachingsamtal med din chef? Då har vi några tips om du vill få ut det bästa av din chef och ditt samtal. Att bli coachad kan ibland vara utmanande, och det är helt okej att känna så.

Förbered dig inför samtalet

Förberedelse är ofta inkluderat i våra viktigaste tips – vi kan inte nog understryka hur viktigt det är i alla säljaktiviteter. När du blir coachad, kom förberedd med alla fakta till hands och förbered din egen agenda för samtalet. Se över dina aktiviteter som bestämdes i det föregående coachingsamtalet, och hur du ligger till med dem. Tänk igenom var du vill utvecklas.

Lär dig nya saker också

Fokusera inte bara på de saker du är bra på. Acceptera att det finns kunskap och kompetenser du kan förbättra och försök att objektivt utvärdera vilken nivå du ligger på i detta avseende. Ställ frågor även du. Var beredd på att göra misstag – det gör vi alla. Om du gör misstag, lär dig av dem. Ta ansvar för dina egna resultat. 

Gör det bästa av samtalet – det är bara till för dig! 

Kom ihåg att coachen är där för dig. Hen vill investera tid och engagemang för att du ska bli mer effektiv och få hjälp med dina problem, så det är viktigt att ni arbetar tillsammans. Sätt upp en realistisk arbetsplan, var ärlig och uppriktig. Undvik att spela spel eller att låta ditt ego komma i vägen. Be även om hjälp om du vill och behöver. Om du är osäker på hur coachingen kan hjälpa dig på bästa sätt – se till att du klargör detta omedelbart.

Vill du fortsätta utvecklas?

Vill du utvecklas med andra genom våra utbildningar? Läs mer om utbildningen Coaching – Coachande ledarskap och kommande tillfällen

Vill du ha mer information om större och företagsanpassade utbildningar inom coaching?