Hemligheterna bakom AI – Så fungerar det egentligen

Utmaningar och möjligheter för B2B-marknadsförare.

I november 2022 lanserade OpenAI, ett San Francisco-baserat företag som specialiserat sig på artificiell intelligens (AI), en språkmodell som heter ChatGPT. Enkelt uttryckt är ChatGPT en AI-baserad virtuell assistent som är tränad att hantera en mängd olika frågor och svara på dem på ett naturligt och konversationsinriktat sätt. Responsen var enorm. Efter bara fem dagar hade tjänsten nått över en miljon användare och efter två månader hade över 100 miljoner människor interagerat med sin nya assistent. Det gör den till den snabbast växande appen någonsin. Som jämförelse kan nämnas att det tog nio månader för TikTok att nå samma antal användare, två år för Instagram och över fyra år för YouTube.

Därför genomförde Mercuri International en djupgående studie av allt som har med AI att göra. Vi utforskade bästa praxis och undersökte de otaliga AI-verktyg som AI erbjuder marknadsförare. Eftersom AI kommer att dominera diskussionerna under de kommande åren har det blivit avgörande för B2B-marknadsförare att förstå och anpassa sig till detta paradigmskifte inom tekniken. I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i den bredare AI-domänen, dess konsekvenser för B2B-marknadsförare och de utmaningar som följer med att utnyttja dess kraft på ett ansvarsfullt sätt. Och för dem som vill fördjupa sig finns hela rapporten tillgänglig för nedladdning här

AI:s utveckling: från smal till allmän intelligens

I grunden handlar AI om en maskins förmåga att utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens, t.ex. problemlösning, inlärning och beslutsfattande. Under de senaste decennierna har AI-tekniken gått från regelbaserade och statiska system till moderna maskininlärningsmodeller, vilket gör att datorer kontinuerligt kan förbättra sin kapacitet och bättre förstå världen omkring dem.

I dag faller de flesta AI-lösningar under kategorin ”smal AI”, som är specialiserad på att lösa specifika problem och uppgifter. I takt med att området utvecklas är dock nästa steg i utvecklingen sannolikt artificiell allmän intelligens (AGI), eller AI som kan lösa ett bredare spektrum av problem. AGI kan ge en mer människoliknande intelligens, men dess utveckling och inverkan på samhället är fortfarande ett hett debatterat ämne bland branschexperter.

B2B-marknadsföring i AI-eran: Vad händer nu?


Användningen av AI innebär stora möjligheter för B2B-marknadsförare att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förfina sina marknadsföringsstrategier.

Enligt Mercuri Internationals Future State of Skills rapport finns det ett kompetensgap i 9 av 10 sälj- och marknadsföringsorganisationer, främst på grund av den ökande komplexiteten i sälj- och marknadsföringsprocesser, förändrade köpbeteenden och den snabba digitaliseringen.

Genom att utnyttja AI kan marknadsförare hantera dessa utmaningar genom att automatisera olika aspekter av sitt arbete, t.ex. e-postmarknadsföring, riktad annonsering och optimering av kundupplevelsen.

Men vilka möjligheter erbjuder egentligen AI för marknadsförare? Jo, en hel del, visar det sig:

 • Marknadsanalys
  • Från bedömning av marknadens storlek och tillväxt till segmentering av målgrupper
 • Innehållsproduktion
  • Inte bara text, utan även bilder, video och ljud – AI kan ge skapandet en rejäl skjuts
 • Personlig marknadsföring
  • Chatbots, e-postmeddelanden, annonser och produktrekommendationer
 • Marketing automation
  • Släpp lös en armé av robotar för att skicka riktade, personliga meddelanden i stor skala
 • Leadgenerering och kvalificering
  • Öka både värdet och volymen av leads med verktyg som levererar konvertering
 • Mätning och utvärdering
  • Efter allt detta, ställ frågan ”fungerar det?”. Och få rätt svar…
AI in B2B

Finns det någon nackdel?

Att anamma AI är dock inte utan risker och utmaningar, särskilt när det gäller etiska och moraliska överväganden. Eftersom AI-system samlar in och analyserar stora mängder kunddata måste företagen se till att de följer dataskyddsbestämmelserna, skydda kundernas integritet och förhindra potentiellt missbruk.

Ett viktigt etiskt problem är risken för att AI-algoritmer upprätthåller diskriminerande fördomar. Om AI-system tränas på partisk data kan de till exempel förstärka befintliga fördomar, vilket kan leda till snedvridna marknadsföringskampanjer eller orättvis behandling av kunder. Dessutom utgör den ökande förekomsten av ”deepfakes”, eller syntetiska bilder och videor som genererats med hjälp av AI, ett hot mot allmänhetens förtroende och spridningen av felaktig information.

Navigera i AI-landskapet på ett ansvarsfullt sätt

För att utnyttja AI på ett effektivt och ansvarsfullt sätt inom B2B-marknadsföring bör företagen följa etiska och moraliska principer, prioritera transparens och överväga hur AI-system överensstämmer med samhällets normer och värderingar. Genom att publicera policyer och riktlinjer för AI, föra en öppen dialog med kunderna och regelbundet rapportera om AI-användningen kan företagen skapa förtroende och säkerställa att AI-tekniken används på ett ansvarsfullt sätt.

Dessutom bör marknadsförare vara proaktiva när det gäller att skaffa sig nya färdigheter och kunskaper om AI, eftersom investeringar i kompetensutveckling kan leda till betydande framsteg i marknadsföringsstrategierna. Med rätt tillvägagångssätt kan AI bidra till att överbrygga kompetensgapet, effektivisera marknadsföringsverksamheten och i slutändan driva företag till nya framgångsnivåer.

Den artificiella intelligensens inverkan på B2B-marknadsföring är obestridlig och innebär en mängd möjligheter för tillväxt och innovation. Men för att verkligen kunna dra nytta av AI:s enorma potential är det viktigt att företagen definierar en tydlig strategi för hur den ska användas. Genom att förstå de utmaningar som är förknippade med AI och anamma etisk bästa praxis kan företagen navigera i det snabbt föränderliga landskapet med tillförsikt och i slutändan låsa upp nya möjligheter till framgång i den digitala tidsåldern.

AI FÖR MARKNADSFÖRARE

Utforska den potentialen som AI-verktyg har för marknadsförare. Från innehållsskapande till automatisering och analys - allt finns här.

Ladda ner rapporten