Hur tänker företag om framtidens utbildning?

Utbildningstrender 2020

2020 har gett oss en kombination av globala händelser som har omdefinierat affärslandskapet. Mercuri International genomförde denna undersökning för att ta reda på hur företag reagerar på denna storm av förändringar på marknaden – Training Trends 2020. Vi har undersökt ett brett spektrum av branscher, från finans till farma, konstruktion till konsumtionsvaror och talat med chefer från C- nivå, inom försäljning, HR och utbildning. Det fanns ett antal områden där vi upptäckte ett allmänt samförstånd mellan branscher och roller, men andra där skillnaden i åsikt var märkbar. Låt oss titta på några av insikterna kring våra utbildningstrender! Om du vill se mer, ladda ner hela rapporten här:

BRANSCHLEDARNAS FOKUS

Till höger ser du listan över de 5 mest populära utbildningsområdena för tillfället. Intressant nog kom ‘hantera förändringar’ bara just precis med bland topp 10 – en överraskning med tanke på den snabba och mycket oförutsägbara marknadsutvecklingen 2020.

EN NÄRMARE TITT PÅ OLIKA ROLLER

Chefer i alla branscher är förenade i sin tro på värdebaserad försäljning och behovet av att vinna nya kunder, medan VD:ar värderar key account management högt. Försäljningschefer och chefer omfamnar distansförsäljning, medan HR är mer produktorienterade.

Statistics of changing training budgets and planned training formats - training trends 2020

UTBILDNINGSTRENDER 2020 – HUR PÅVERKAS BUDGETEN?

Det fanns en enighet om att utbildningsutgifterna sannolikt skulle minska betydligt under 2020, med 45% som minskade sin budget, 30% som upprätthöll och endast 4% som ökade. Men medan budgetarna kanske står inför minskningar, fokuserar man pengarna som spenderas på specifika områden: en blandning av format verkar vara vägen att gå, med ett bestämt intresse för digitala och virtuella lösningar.

Vad har vi lärt oss?

Upptäck mer statistik och fler slutsatser genom att ladda ner hela rapporten!

Läs hela rapporten: Training trends 2020