Opportunity to Order

Hur många av dina säljare är fokuserade på affärer och säljmöjligheter som aldrig kommer att inträffa? Kan dina säljare ta fram oemotståndliga erbjudanden för att stänga en stor affär? Hur många av dina säljare är det som pratar med de verkliga beslutsfattarna? Presenterar dina säljare ditt företags lösningar på ett sådant sätt att de vinner de stora affärerna?”

En genom snittlig säljare ställs inför 5-10 stora affärsmöjligheter per år. Tyvärr förloras 2/3 av dessa möjligheter. Orsakerna kan vara flera; fel erbjudande, fel balans mellan pris och värde, eller helt enkelt att erbjudandet visades för fel kund.

Utöver besvikelsen att förlora affären finns ett annat stort problem. Dessa misslyckade säljprocesser kostar stora summor pengar!

Inte överraskande har högpresterande säljare en tydligt dokumenterad process för att vinna affärer, innehållande verktyg för de olika stegen i processen.

En väl fungerande process ”Opportunity Management” leder till:

• Ökad framgång i att vinna stora affärsmöjligheter
• Mätbara resultat och snabb ROI
• Mer systematisk planering av affärsmöjligheter, som effektivt dupliceras i hela organisationen
• Förbättrat verksamhetsresultat
• Ökade intäkter och vinst på stora affärsmöjligheter

Vårt koncept Opportunity to Order kommer snabbt och effektivt att utveckla er process för detta. Kontakta oss, så berättar vi gärna mer i detalj hur vi går tillväga.