Sales Boost

Varför är säljledning viktigt?

Del 4: I det första av tre samtal med Mercuri Sveriges marknadsdirektör, Markus Ejenäs, tittar vi närmare på vikten av säljledning – vad det är och varför det är så avgörande för en hållbar, långsiktig affärsutveckling.