Trodde du att goda affärer bara handlar om att göra vinst?

”När vi tror att någon verkligen bryr sig om vårt välbefinnande och samhället som helhet är vi villiga att öppna våra hjärtan och lita på dem.”

Den 24 november samlades ledande chefer från hela världen för årets The Sales Conference. Och som alltid hade konferensen ett tema. I år var det temat ”tillit”. Men hur bygger vi tillit? I rapporten ‘Future State of Trust’ identifierade vi 6 nyckeldimensioner som är avgörande för processen – och en av dem var … ‘Syfte’

Varför ‘Syfte’?

Försöker din organisation ha en positiv inverkan på samhället i stort? Förespråkar den övertygelser som är viktiga för människor? Detta är vad vi menar med ”syfte”. Syftet innebär att man drivs av ett högre mål än enbart vinst och att man verkligen bryr sig om samhälls- och miljöfrågor. Under lång tid hade ett företag bara ett mål: att tjäna så mycket pengar som möjligt. Att vara lönsamma. Att nå budgetmålen. Och att uppfylla ägarens intressen. Men även om pengar och lönsamhet är förutsättningar för att driva ett företag ifrågasätts denna kortsiktiga strävan efter vinst alltmer, både av kunder och personal.

“Mer än hälften (54 %) av de tillfrågade säger att det är viktigt att drivas av ett syfte bortom vinst och att verkligen förstärka samhälls- och miljöpåverkan för att deras företag ska kunna förbli konkurrenskraftigt i framtiden.”

Ur rapporten The Future State of Trust 2022

Hur når vi dit?

Syfte är en kritisk dimension av förtroende – en dimension som växer snabbt i takt med att kundernas förväntningar ökar. Det är en viktig faktor, inte bara för att locka till sig kunder, utan också för att locka rätt personer att arbeta för ditt företag. I vår forskning fann vi fem viktiga komponenter som handlar om syfte:

  • Att drivas av ett syfte bortom vinst
  • Att arbeta för att skydda miljön
  • Skydda de anställdas och leverantörernas välbefinnande
  • Främja mångfald, jämlikhet och integration på arbetsplatsen
  • Ge lika lön för lika arbete

Företag måste i allt högre grad hitta ett ”varför” och ett tydligare övergripande syfte med verksamheten som förstärker kärnvärden som miljömässigt och socialt ansvar, kultur, mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen, för att kunna uppfattas som pålitliga. Företag som vill bygga upp kundernas förtroende måste inte bara fokusera på att vara pålitliga, kompetenta eller visa integritet, utan de måste också hitta ett syfte bortom vinst och förstärka sin samhälls- och miljöpåverkan.

Nästa steg?

I år presenterade Mercuri Research den årliga rapporten som bygger på en global undersökning av över 1 000 företagsledare. Rapporten analyserade vad vi egentligen menar med förtroende, bröt ner det i dess olika dimensioner och pekade på den verkliga effekten av att bygga upp förtroende ur ett affärsperspektiv. Rapporten ger vägledning och förslag på hur företagsledare kan hitta nya möjligheter, skapa bättre och mer långvariga kundrelationer och hitta nya sätt att skapa långsiktig tillväxt. Rapporten tar upp ämnet ”förtroende” i sin helhet och undersöker även dimensioner som ”syfte” i detalj.

“Allt fler av oss väljer arbetsgivare, leverantörer, produkter och tjänster som står för något. Enligt en rapport från Edelman förväntar sig till exempel 86 procent av alla konsumenter att varumärken ska göra mer för samhället.”

Henrik Larsson Broman

När 99 % av de tillfrågade företagsledarna säger att ”förtroende är avgörande för att bygga långsiktiga relationer med kunder” är det viktigare än någonsin att vi når dit. Så om du vill veta hur du kan få dina kunder att lita på dig – och bygga meningsfulla relationer med dig – varför inte ladda ner rapporten eller ta kontakt med oss idag?