Vårda era unga ledare

Det märks allt tydligare… Det håller på att hända något på våra arbetsplatser som kommer att bli ett akut problem om bara några år. I takt med att rekordgenerationerna av 40- och 50-talister börjar närma sig pensionsåldern så ökar behovet markant av att få in nya chefer på de flesta nivåer på hela arbetsmarknaden. Faktum är att en mycket stor del av våra befintliga chefer inom företag och andra verksamheter inte kommer att finnas kvar om fem till sju år.

Samtidigt som detta sker så träder nya generationer in i arbetslivet med ofta helt andra ambitioner och målbilder. Den gamla drömmen om att ”arbeta sig uppåt för att bli chef” är inte alls lika tydlig idag. De nya medarbetarna har ofta helt andra målbilder och ser inte alls den nuvarande arbetsplatsen som ett ställe där man ska bli gammal. Nej, idag handlar det kanske istället om en arbetslängd på cirka 2–3 år på samma ställe för att sedan gå vidare till andra, mer attraktiva, företag där personen upplever att han/hon får den utmaning och utveckling som han/hon söker.

Ytterligare en utmaning när det gäller framtida chefsförsörjning är det faktum att den traditionella mellanchefsrollen inte alls är lika attraktiv idag. Att bli chef upplevdes ofta tidigare som en spännande utmaning men idag upplever många yngre medarbetare inte alls det uppdraget som speciellt lockande. De ser ofta möjligheten att välja en yrkeskarriär som ”specialist” som betydligt mer motiverande än att leda andra människor.

Utifrån detta så har många företag och organisationer alltmer fått upp ögonen för vikten av att chefsförsörjningen blir säkrad på längre sikt. Varje företag med självinsikt har idag Talent Management- och Traineeprogram. Det har blivit strategiskt viktigt att kunna erbjuda de unga medarbetare som vill satsa på en chefskarriär en bra plattform för sitt ledarskap. En tydlig satsning på unga ledare ökar naturligtvis dessutom företagets eller organisationens anseende som en attraktiv arbetsgivare.

En viktig sak att tänka på för alla arbetsgivare är även att säkra så att den unga chefen får de rätta förutsättningarna för att klara jobbet. Ledarrollen idag handlar väldigt mycket om att kunna agera utifrån tydliga värdegrunder samtidigt som du behöver ha förmågan att driva verksamheten framåt i en miljö där dina medarbetare ofta behöver ta mer och mer personligt ansvar för det dagliga arbetet. Det är ofta ett tufft jobb att ta på sig ledarskapet i början. Det är många saker man behöver lära sig och man kan möta tuffa medarbetarsituationer där ledaren blir hårt ”testad” vad det gäller sin förmåga att till exempel fatta beslut och ge feedback.

Tyvärr är det fortfarande så att många nya chefer och ledare inte får de förutsättningar de förtjänar. Den traditionella historien att ”den bäste medarbetaren” utnämns till chef utan att hans/hennes egna chefer inte inser att det faktiskt handlar om att helt byta yrkesroll lever fortfarande kvar i många fall!

Risken är stor att våra unga chefer snabbt tröttnar om de inte får växa in i rollen på ett bra sätt. Förutom att förstå innebörden och konsekvenserna av att bli ledare så finns det ett antal grundläggande ledarverktyg som kan hjälpa dem att hantera vardagen som ledare mycket snabbare och effektivare än att behöva använda ”Trial and Error” som inlärningsmetod. Att till exempel förstå och kunna använda en bra coachingmetodik hjälper ofta chefen att inte hamna i fällan att ta på sig för många arbetsuppgifter som egentligen medarbetarna ska klara av. Kan den unge chefen dessutom lära sig att kommunicera utifrån enskilda medarbetares olika behov av ledarskap så ökar chanserna snabbt att arbetsgruppen presterar bra utifrån sina förutsättningar.

Avslutningsvis vill jag be alla ni som är ledande chefer i olika företag och organisationer att ta hand om era unga ledare. De är de som är företagets framtid och de som ska ta över inom en inte alltför avlägsen framtid. Så … hur vill ni att framtiden ska se ut?