Medarbetarundersökningar

Vet du vad dina medarbetare tycker om sin arbetsplats?

En medarbetarundersökning är ofta ett bra sätt att kickstarta ett projekt när du är ute efter att göra förändringar och förbättringar i din organisation. Du får både ett unikt utgångsläge och samtidigt värdefulla insikter i hur nöjda dina medarbetare är med sin arbetsplats och vilka eventuella förändringar som skulle behöver göras för att de skulle trivas ännu bättre. Undersökningen identifierar de viktigaste drivkrafterna, ger förståelse för den nuvarande situationen och påvisar de viktigaste områdena för förbättring. 

En värdefull grund för vidare utveckling

Som man frågar får man svar, sägs det. Och visst är det så att det inte alltid är så lätt att utforma en medarbetarundersökning. Därför kan vi hjälpa dig att skräddarsy undersökningen med rätt frågebatteri så att du får relevant och användbar information som hjälper organisationen framåt.    Efter en genomförd medarbetarundersökning som grund kan vi tillsammans med er analysera resultaten och därefter skräddarsy ett program där vi på ett kostnadseffektivt sätt allokerar rätt insatser på rätt ställe.    Vi är leverantör av det kraftfulla verktyget Netigate som gör att vi kan utföra omfattande medarbetar- och kundnöjdhetsundersökningar med goda resultat. Netigate är ledande inom Europa när det kommer till genomförande av kund- marknads- och medarbetarundersökningar, startade 2005 och har tilldelats flera svenska och internationella priser.

Varför ska vi göra en Medarbetarundersökning?

  • Ni får ett värdefullt utgångsläge. 
  • Ni förbättrar förståelsen för era anställda. 
  • Ni får reda på vad era anställda tycker och tänker om er. 
  • Ni får reda på vem som är villig att rekommendera arbetsgivaren och varför.
  • Ni utvecklar organisationen med hjälp av de insikter ni får av att lyssna på era anställda.