Förändringsledning

Mål med förändringsledning

Att förbereda ledare för att kunna leda sina medarbetare så att de är medvetna om sina ansvarsområden, utvecklar en känsla av engagemang och ansvar och blir medvetna om kritiska situationer.

Att organisera alla medarbetare till att tänka lösningsorienterat istället för att fokusera på problem. Att bli mer ”görare” än ”vet-bästare”.

Arbetsprocess i förändringsledning

Utvecklas som ledare

Läs mer om vår utbildning Utvecklande Ledarskap

Ledarskapsutbildning