Bravida utvecklar sina ledare och skapar resultat för organisationen

Bravida är Nordens ledande installation- och serviceleverantör av hållbara helhetslösningar för el, vvs, ventilation, automation och andra tekniska funktioner i fastigheter. Sedan 2014 har Mercuri och Bravida arbetat tillsammans med att utveckla ledare och skapa resultat för organisationen.

UTMANINGEN

Bravidas ledarna är mycket erfarna och duktiga på det faktiska arbetet. Det förekommer att de prioriterar det operativa arbetet före ledarskapet. För att lyfta resultatet ännu mera vill Bravida få sina ledare att fokusera ännu mera på sitt ledarskap och istället leda genom sina medarbetare genom bl.a. ett coachande förhållningssätt.

  • Ledarna ska ta ansvar för att både leda affären och leda människorna – att få hjälp att hitta denna balans.
  • Skapa resultat för organisationen samtidigt som individerna och verksamheten utvecklas
  • Genom målstyrning se till att medarbetarna i alla led är medvetna om sina mål och möjligheter och tar ansvar för sin del i helheten
  • Utveckla sin förmåga att delegera, återkoppla och vara närvarande
  • Ska vara affärsmän genom ett värderingsstyrt ledarskap 

LÖSNINGEN

Mercuri Ledarskap har i nära samarbete med Bravida byggt ett ledarutvecklingsprogram i 5 steg, totalt 10 dagar.
Den röda tråden är Utvecklande ledarskap och en 360-graders ledarbedömning av ledarbeteenden. Vi tränar utvecklande ledarbeteenden genom att deltagarna får olika verktyg så som kommunikation, flexibelt ledarskap, coaching, målstyrning, förändringsledning, feedback, kommunikation och stresshantering. Vi tränar verkliga case med skådespelare.

Vi anpassar ständigt innehållet till Bravidas mål och strategier och knyter innehållet till aktuella utmaningar som Bravidas ledare står inför. Hösten 2022 startar grupp 30.

RESULTATET

Varje år genomför Bravida en medarbetarundersökning “Bravidakompassen”. De utvecklingsområden de då ser – t.ex feedback och målstyrning – arbetar vi aktivt och djupare med under programmet. Vi kan se att dessa värden betydligt förbättrats året efter.

Med en ökad självinsikt – via ledarbedömningen – blir det tydligt vad deltagaren behöver utveckla och blir därför mera fokuserad och lyhörd för utveckling.
Ledarna uttrycker att de upplever en större trygghet i att hantera olika medarbetarsituationer efter programmet.

SÅ HÄR SÄGER DELTAGARNA

”Utbildningen har helt förändrat min syn på andra människor…”

Ladda ner Case Study