Huawei tar sina förhandlingar till nästa nivå

Kinesiskt multinationellt företag inom IT-industrin och global marknadsledare inom tillverkning av telekommunikationsutrustning

Kundsituation: Stark tillväxt i intäkter men långsam tillväxt i vinster: En internanalys hade visat att kontraktskvaliteten med Global Key Accounts hade sjunkit under åren; genomsnittlig storlek på kontraktsvärdet är över 250 miljoner US$.

Mercuri bjöds in för att stödja ett initiativ för att förbättra kontraktskvaliteten avseende utvalda nyckeltal som marginal, betalningsvillkor, Liability etc.