KAM och Value Based Selling blev nyckeln till BabyBjörns globala framgång

I en snabb och global affärsvärld är det viktigare än någonsin att ha en framåtblickande strategi. BabyBjörn tog detta till sig och startade en spännande resa år 2023. De samlade sina skickligaste säljledare från olika delar av världen för att förstärka deras expertis inom kundplanering och smarta försäljningsstrategier.

Med marknader som sträcker sig över Asien till Europa och Nordamerika, mötte de en utmaning. Men de hade en tydlig vision – att utrusta sina ledare med den kunskap som krävs för att navigera framgångsrikt i dagens komplexa affärsklimat. Tillsammans med Mercuri International tog de fram en global säljträning med fokus på Key Account Management och Värdebaserad Försäljning. Programmet baserades på en hybrid metodik, där digitala moduler kombinerades med virtuella och klassrumsbaserade utbildningstillfällen.

Utmaningen

Under 2022 startade BabyBjörn en spännande utvecklingsresa för sina främsta säljchefer från EMEA, Japan, Korea, Sydostasien, Kina och Nordamerika.

Målet var enkelt – att stärka säljchefernas förmåga inom strategisk kundplanering och inspirera dem att skapa innovativa affärslösningar med mervärde.

Dessa utvalda ledare skulle också förbättra sin förmåga att förhandla om avtal i en global miljö som ständigt förändras.

”Samarbetet med Mercuri International som vi inledde 2023 har hjälpt oss att utveckla och harmonisera vårt sätt att jobba som varumärke på en global marknad och givit oss verktyg och kunskaper som leder till att vi levererar ett starkare värde till våra partners och konsumenter internationellt.”

Martin Eisele, Global Sales Director, BabyBjörn

Lösningen som BabyBjörn och Mercuri Implementerade


I nära samarbete med BabyBjörns globala försäljningsdirektör Martin Eisele implementerade Mercuri International ett Key Account Management-program baserat på hybridinlärning, bestående av digital utbildning blandat med fysisk och virtuell klassrumsträning.

Den digitala delen av programmet gav deltagarna möjlighet att förbereda sig på teorier och koncept i förväg. Detta gjorde att de kunde fokusera mer på att öva och utbyta erfarenheter under klassrumsträningen, vilket också ledde till ett stärkt teamarbete i verkliga jobbsituationer.

Syftet med utbildningen var att uppnå en långsiktig utveckling av deltagarnas kompetens. Därför genomfördes Sales Labs, där deltagarna samarbetade i olika utmanande case i mindre grupper. Detta säkerställde en konstant kunskapstillväxt vilket i sin tur ledde till ökade resultat. Under tiden använde deltagarna teorier och modeller som de fick lära sig under utbildningen.

”Innehållet i utbildningen och hur den också inkluderade våra egna verktyg, mallar och processer gjorde att den blev väldigt hands-on och snabb att implementera i vår dagliga verksamhet och vi kan snabbt se förbättrat resultat i hur vi arbetar med försäljning”

Martin Eisele, Global Sales Director, BabyBjörn

Resultat

Efter samarbetet kan BabyBjörn se dessa resultat

  • Utökade kunskaper i strategisk kundplanering i deltagarnas affärsområden
  • Bättre förmåga att skapa värdebaserade affärslösningar.
  • Höjd teamkänsla och bättre samarbete i säljteamen

Martin Eisele, Global Sales Director på BabyBjörn berättar:

Den här resan tillsammans med Mercuri International har hjälpt oss på så många sätt. Inte bara genom att förbättra och utöka våra färdigheter och kompetenser som säljare, utan också att komma närmare varandra, samarbeta, dela med oss och lära av varandra samt att be om hjälp.

Eftersom utbildningen ägde rum efter den globala pandemin, och vi också hade chansen att träffas som en grupp, gav det naturligtvis en hel del ”extra” värden – men även efter de faktiska utbildningstillfällena har interaktionen fortsatt.

Vi, liksom många andra företag, möter nya möjligheter och utmaningar till följd av den snabba utvecklingen inom konsumentvaruindustrin, den ökande tillgängligheten och transparensen av information, både för kunder och konsumenter, och den ökade konkurrensen. Det är också därför det är så viktigt för oss att investera i våra medarbetare för att säkerställa att vi kan tillföra värde till våra kunder och att vi kan stödja våra varumärkesdrivna och lönsamma tillväxtförväntningar som vi har som företag.

Det sätt som utbildningen var upplagd på, fysisk och virtuell klassrumsträning blandat med digital utbildning samt Sales Labs-workshops, har mottagits mycket bra av deltagarna. Även det faktum att vi arbetar utifrån verkliga case och kunder, och integrerar våra befintliga verktyg och processer från BabyBjörn, gjorde det mycket kompatibelt i det dagliga arbetet.

En utmaning vi hade var att vi gjorde detta i vår globala organisation med team baserade i Japan, Sydkorea, Kina, Hong Kong. Europa och USA – men hybridupplägget gjorde det möjligt.

BabyBjörn är ett svenskt familjeägt företag som har satt familjen främst sedan 1961 och som tillverkar säkra och väldesignade kvalitetsprodukter till bebisar och föräldrar världen över. I årtionden har de lyssnat och lärt sig av föräldrar och experter för att skapa måsten till föräldraskapet som kan användas och älskas länge. De brinner för att förenkla vardagen, främja närhet och hjälpa familjer att njuta av småbarnsårens alla värdefulla ögonblick.

Vill du höra mer om hur vi kan jobba tillsammans med din organisation?