Kramp och deras väg mot framgång

Som en one-stop-shop leverantör av reservdelar, tekniska tjänster och affärslösningar är Kramp en viktig partner på marknaden för lantbruksmaskinedelar och tillbehör genom att ha en stark närvaro i alla relevanta kanaler för sina kunder. Med 21 försäljningskontor, 10 distributionscenter och 2600 anställda i hela Europa säkerställer Kramp att deras kunder alltid kan hitta rätt reservdelar, var de än är.

UTMANINGEN

Ambitionen är att vara förstahandsvalet som strategisk partner för alla sina kunder och Kramp identifierade följande mål för att möjliggöra fortsatt utveckling och tillväxt av organisationen:

  • Bli ledande på marknaden
  • Differentiera sig själva på en marknad med ökande prispress och marknadstransparens
  • Övergång från produkt och pris till ett värdefokuserat tillvägagångssätt
  • Öka värdet för kunderna (och Kramp) genom att sälja mervärde Kramps lösningar och koncept
  • Tillväxt inom alla produkt- och kundgrupper

Som en konsekvens behövde säljkåren förändras och börja:

  • Kommunicera nya och annorlunda säljbudskap
  • Tillämpa anpassade och förbättrade försäljningsmetoder (”vad man ska göra”) och beteende (”hur man gör”) och bli affärspartners med ett mer proaktivt, strategiskt kundvärdefokus
  • Öka produktiviteten

Kramp valde Mercuri International som sin partner för att implemetera dessa förändringar.

Vill du har mer information? Kontakta oss