Långsiktig ledarsatsning för Boliden

Boliden är ett ledande metallföretag med ett engagemang för hållbar utveckling. Företagets kärnkompetens är inom områdena prospektering, gruvdrift, smältning och återvinning av metaller. Boliden driver sex gruvområden och fem smältverk i Sverige, Norge, Finland och Irland. Boliden har totalt 5.500 anställda och en årsomsättning på cirka 40 miljarder kronor. Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm, segment Large Cap. Boliden och Mercuri International har haft ett långt och fruktbart samarbete från och med 2008

UTMANINGEN

I början fokuserade samarbetet på försäljningsutvecklings- och förhandlingskunskaper men sedan 2012 är Mercuri också djupt involverade i ledarutveckling på alla nivåer inom organisationen. Boliden ville ha en gemensam grund och ett tillvägagångssätt för alla ledare, liksom hjälp att implementera sina värderingar och ledarskapsfilosofi. 

LÖSNINGEN

Under 2012 genomförde Mercuri en Coaching-utbildning för TOP 100, vilket är ett forum för de högsta cheferna inom Boliden.

Sedan 2013 har Mercuri varje år varit en del av Bolidens unga yrkesverksamma, ett program där unga medarbetare, främst specialister inom teknik, får chansen att förstå Bolidens verksamhet och även förbättra sin kommunikationsförmåga. Mercuri arbetar med dem i åtta dagar under programmet.

Sedan 2014 är Mercuri den främsta leverantören till Bolidens Senior Middle Management Program. Programmet körs en eller två gånger varje år och målgruppen är chefer som har arbetat i ett antal år men fortfarande behöver utveckling. Programmet är 8 månader långt och innehåller Utvecklande ledarskap, coachningsförmåga, feedback och kommunikation, ledarstilar och ett antal så kallade ”reflekterande team” där deltagarna tränar varandra i dagliga ledarskapsutmaningar. Deltagarna är chefer från hela Boliden, allt från finans till smältverk och gruvdrift.

Alla program körs på engelska. Utöver dessa program har vi genomfört ledarskapsutbildning för teamledare och gruppledare på olika gruvsiter och smältverk.

RESULTATET

  • Ett starkt ledarskapsnätverk.
  • En gemensam syn på ledarskap.
  • Insikt och förståelse för sambandet mellan bra ledarskapsbeteende och ökade resultat för organisationen.
  • Minskad förekomst av destruktiva ledarskapsbeteenden

SÅ HÄR SÄGER DELTAGARNA

”Jag har blivit mer medveten om hur mitt beteende påverkar resultatet”
”Jag är mer medveten om vad negativt ledarskapsbeteende är”
”Jag har ändrat min åsikt om ledarskap”

Ladda ner Case Study