Så tog VELUX distansförsäljningen till nästa nivå

UTMANINGEN

I början av COVID19-krisen upplevde VELUX som många andra en ny verklighet och flertalet nya utmaningar. För att förbli såväl konkurrenskraftiga som effektiva var de snabbt tvungna att hitta nya lösningar. Tre utmaningar kopplade till att göra affärer på distans lyftes:

  • Förbättra förmågan att sälja på distans
  • Identifiera framgångsfaktorer och nya metoder inom distansförsäljning
  • Säkerställa motivation hos medarbetare och behålla ett starkt fokus kring ledarskap under krisen

Efter att ha samarbetat med Mercuri International upplevde Velux både omedelbara effekter och långsiktiga fördelar med programmet. Förbättrade säljmöten och motivation hos säljteamen, liksom ett bredare perspektiv på hur man praktiskt kan göra affärer var några av resultaten.

I am truly impressed how fast Mercuri was able to help us scope and deliver a 100% virtual sales training platform during the C19 crisis for our Central and Eastern European team. We can really see it has improved our virtual sales processes and given our people a much-needed motivation boost during this difficult period.

Marko Sladoje, Managing Director, Central and Eastern Europe