E-BOK – VÄRDEBASERAD FÖRSÄLJNING

SALES IN MOTION

När det gäller att bygga långsiktig, hållbar tillväxt är "kundvärdesorientering" den främsta trenden. I vår e-bok "Sales in Motion" undersöker vi den föränderliga karaktären av "värde" och frågar hur vi bättre kan möta våra kunders mest akuta behov.

FORTSÄTT ATT LÄSA OM VÄRDEBASERAD FÖRSÄLJNING