Digital och virtuell utbildning möjliggör gemensamt språk för ledare världen över

Med ledarteam verksamma i många länder runt om i världen, har organisationer med global närvaro en utmaning som delas med de flesta som har liknande förutsättningar. Hur kan man harmonisera ledarskapet mellan sina internationella affärsenheter, för att säkerställa att individutveckling går hand i hand med affärstillväxten?

Sedan en tid tillbaka har vi på Mercuri International hjälpt en ledande global leverantör av specialiserade produkter och lösningar för tung industri inom ledarskapsutveckling. Bolaget är verksamt i mer än 100 länder, har tusentals anställda och har som mål att förbättra produktiviteten och konkurrenskraften för sina kunder i många branscher runt om i världen.

Utveckla gemensamt språk för ledare

När en centraliserad ledarskapsutbildning blev aktuell kontaktade företaget Mercuri International i syfte att utveckla ett gemensamt förhållningssätt, ge gemensamma verktyg och ett gemensamt språk för nya potentiella ledare. Avsikten med initiativet var också att möjliggöra för ledare som gick utbildningen att träffas, samarbeta och utbyta erfarenheter från olika kulturer- och arbetsbakgrund.

Syftet var att ge framtida ledare de verktyg och insikter som behövs för att bemästra tre ledarskapsperspektiv: 1. Leda sig själv – 2. Leda teamet – 3. Leda verksamheten.

Att införa en och samma ledarskapskultur i ett globalt team av ledare är ingen lätt uppgift, att samla team från hela världen är i sig en utmaning. Företaget bestämde på inrådan av Mercuri att genomföra utbildningen med hybridinlärning som bestod av ledarledda virtuella sessioner, blandade med digitalt lärande på egen hand och face to face-träning.

Digital & virtuell utbildning möjliggjorde konsekvent budskap

Det fanns skepsis i början och en rädsla för att kvaliteten på utbildningen skulle bli lidande av att erbjuda virtuella sessioner i stället för att låta samtliga utbildningstillfällen vara face to face, men Microsoft Teams visade sig vara ett framgångsrikt verktyg för att samla alla deltagare, skapa teamkänsla och samtidigt undvika dyra resekostnader.

Organisationen kunde ha en enda facilitator som genomförde utbildningen för alla affärsenheter i Asien, Europa och Nordamerika, vilket innebar ett konsekvent budskap till alla team om hur man implementerar ledarskap och etablerar ett gemensamt språk i olika länder och kulturer.

En global utbildningspartner med lokal expertis

Nu, tack vare denna insats, har deltagarna med sig verktyg som de kan dra nytta av i sina framtida ledarroller. Det de har lärt sig är bland annat:

  • Lämpliga ledarstilar i olika situationer och med olika individer
  • Coachande ledarskap
  • Konflikthantering
  • Hur man bygger trygghet och respekt
  • Feedback
  • Att ta ansvar
  • Hur man skapar effektiva team

I framtiden kommer organisationen att fortsätta att anamma principen om hållbart ledarskap och se till att människor växer genom samarbete, tillit och psykologisk trygghet.

Företagets val av Mercuri International som utbildningspartner byggde på tron att Mercuri hade djup förståelse för ledarskap, med både global räckvidd och lokal expertis – en övertygelse som visade sig vara rätt med tanke på utvecklingen av ett djupare partnerskap, baserat på ömsesidigt förtroende.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan jobba med ledarutveckling i din organisation, både globalt och lokalt. Kontakta oss så går vi igenom detta tillsammans!


Silvia Caratelli
Leadership & Sales Executive
Mercuri International

Digital utbildning var och när det passar dig

Vi erbjuder modulära, flexibla, skräddarsydda utbildningslösningar som tillgodoser dagens affärsbehov – och förutser morgondagens utmaningar.

Läs mer

Så här kan vi hjälpa din organisation

Vi levererar innovativa lösningar för utbildning som är anpassade till just ert företag, er verksamhet och era specifika behov, samt hjälpa er att växa som företag med hjälp av utbildning och ny kompetens.

Läs mer