Självledarskap – Att leda sig själv och andra i tider av förändring

”Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana.”

Aristoteles

I det nya normala har chefer mindre kontroll över medarbetarna, helt enkelt på grund av deras ökade autonomi när det kommer till var de kan arbeta. Vidare förväntas medarbetarna ta på sig mer ansvar för att inte enbart hantera sitt eget arbete, utan även koordinera med andra.

Samtidigt som det moderna arbetssättet erbjuder möjligheter att leda sig själv, så tycker många att det är en stor utmaning: Förstår du – på riktigt – både hur du fungerar på egen hand och med andra människor? Fokuserar du på enbart de brådskande uppgifterna, eller både de viktiga och brådskande uppgifterna? Och har du styrkan att undvika att ta den snabba belöningen här och nu, för att i stället få en större belöning i framtiden?

Begreppet ”självledarskap” myntades av Charles Manz redan på 1980-talet, men det har fått ökad betydelse i och med pandemin. Teorin är baserad på en enkel men revolutionerande princip: om du först lär dig att leda dig själv, så kommer du sedan att kunna leda andra effektivt.

Inom ramen för Mercuri Research, Sveriges vassaste kunskapsnätverk för sälj- och marknadschefer inom B2B, bjuder vi på inspirerande gästtalare på aktuella teman. I maj 2022 hade vi äran att presentera Mona Riabacke, som är en av Sveriges främsta experter när det kommer till just självledarskap. Hon är doktor inom risk- och beslutsanalys, grundare av Beslutspodden och författare till boken ”Beslutspyramiden”. Här kommer en kort och koncentrerad sammanfattning av vad Mona talade om.

Skapa medvetenhet för att leda sig själv

Det första steget för att leda sig själv och andra är att skapa medvetenhet – utan medvetenhet är det svårt att leda sig själv.

Lära känna sig själv

Här är en viktig komponent självkännedom. Vem är jag? Vart är jag på väg? Eller som baseballspelaren och citatmaskinen Yogi Berra uttrycker saken: ”If you don’t know where you are going, you’ll end up somewhere else.”

Vem jag är besvaras ofta med utbildning, tidigare anställning och nuvarande anställning. Men det är ett CV. Vem jag är, är något annat:

 • Jag skulle beskriva mig själv som …
 • Jag tror att andra skulle beskriva mig som …
 • Jag tror att andra irriterar sig på …

Syftet är att förstå inte enbart hur du fungerar på egen hand, utan även hur du fungerar med andra människor. Människor som har god självkännedom, fungerar bättre i ett team.

Sätta mål för sig själv

Ytterligare en viktig komponent är målsättande. För att mål ska vara effektiva, måste de vara en aning utmanande, men ändå nåbara och sist men inte minst mätbara. Tänk på inte enbart hur du sätter mål, utan även hur du visualiserar dem, för att på så sätt öka motivationen.

En metod för att prioritera uppgifter i allmänhet och mål i synnerhet, är den så kallade Eisenhower-matrisen. Den hjälper dig att besluta om och prioritera uppgifter efter brådska och betydelse, och sortera ut mindre brådskande och viktiga uppgifter som du antingen bör delegera eller inte göra alls.

Om vi lämnas utan uppsikt, så har vi en tendens att fokusera på de brådskande uppgifterna, oavsett om de är viktiga eller inte. Vi glömmer ofta de viktiga, men inte lika brådskande, uppgifterna.

Utveckla beteenden för att få saker gjorda

Det andra steget för att leda sig själv och andra är att utveckla beteenden – när vi väl är mer medvetna kan vi börja utveckla beteenden, som ökar chanserna att lyckas med det som vi vill göra och minskar riskerna att distraheras.

Kontrollera sig själv

Här är en viktig komponent självkontroll. Att ha styrkan att undvika att ta den snabba belöningen här och nu, för att i stället få en större belöning i framtiden. Självkontroll är som en muskel. Det är något som kan tränas, men även den starkaste personen riskerar att bli utmattad och tappa fokus.

Använd både fysiska (till exempel bonus), mentala (till exempel beröm) och naturliga (uppgiften i sig) belöningar, för att på så sätt öka motivationen. När något är roligt att göra, då är det lättare att göra det. Tänk på om det finns antingen någon tid eller omgivning som är roligare än någon annan.

Människor som har god självkontroll, är bättre på att ha strukturerade vanor, och just strukturera både sin tid och omgivning. Vad behöver jag göra? När är min bästa tid för att göra det? Var är min bästa omgivning för att göra det?

Checklista för sju goda vanor

 1. Var proaktiv: vanan om det personliga ansvaret
 2. Börja med slutet i sikte: vanan om den personliga visionen
 3. Gör det viktigaste först: vanan om det personliga ledarskapet
 4. Tänk vinna-vinna: vanan om ömsesidiga fördelar
 5. Försök först förstå, sedan att bli förstådd: vanan om empatisk kommunikation
 6. Skapa synergi: vanan om kreativt samarbete
 7. Vässa sågen: vanan om daglig personlig förnyelse

Källa: Stephen Covey

Dagens boktips (vid sidan av Charles Manz)

 • Charles Duhigg, The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business
 • Daniel Kahneman, Noise: A Flaw in Human Judgment
 • David Allen, Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity
 • Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People

Plus svensk forskning på det aktuella temat:

 • Gisela Bäcklander, Autonomous, yet Aligned: Challenges of Self-leadership in Context

COACHANDE LEDARSKAP

Öppen utbildning

Ta nästa steg emot att bli en framgångsrik coach och lär känna dina medarbetare och deras verklighet genom ett coachande förhållningssätt. Du ställer frågor, sätter dig in i dina medarbetares situation och låter dem hitta egna svar till sina problem och lösa dem på sitt sätt.

Läs mer

NY SOM CHEF

Öppen utbildning

För att bli en bra ledare och chef krävs motivation, mod och lust, men också nya kompetenser och bra praktiska redskap. En chefsutbildning som kommer ge dig en flygande start när du är ny som chef och vill utvecklas i ditt ledarskap!

Läs mer