The Grow your People Report

Vad gör människor glada på jobbet?

Som en del av vår pågående granskning av sambanden mellan medarbetares välbefinnande och produktivitet genomförde vi en djupgående undersökning med respondenter från alla delar av försäljningsbranschen.

Ladda ner vår fullständiga rapport, där vi delar med oss av insikter kring sambandet mellan kommunikation, engagemang, utbildning och personalomsättning – och vad det betyder för ditt företag.

Businesswoman smiling at meeting table, listening, learning, success, happiness


De som fick utbildning kände sig 3,5 gånger mer uppskattade och stöttade och 3 gånger lyckligare än de som inte fick utbildning.

Upptäck sambanden…

Det faktum att majoriteten av respondenterna arbetar på distans var inte en så stor överraskning. Men hur påverkar det engagemanget och hur vi trivs på jobbet? Vilka andra faktorer spelar roll när det kommer till att helt enkelt vara glad på jobbet? Vi hittade några intressanta kopplingar. Ladda ner hela rapporten eller läs sammanfattningen: