Come on, get happy!

I ett tidigare blogginlägg, undersökte vi sambandet mellan arbetsglädje och affärsproduktivitet och upptäckte att det fanns en tydlig koppling mellan medarbetarnöjdhet och ett företags intäkter.

Vi tyckte detta var så intressant att vi bestämde oss för att gräva djupare och genomförde därefter en studie av en rad företag, där vi såg över alla olika typer av roller. Vi ville ta reda på vad som får människor att känna sig värderade, stöttade, engagerade och faktiskt bara ”glada” på jobbet. De fullständiga undersökningsresultaten – och slutsatserna – kommer att publiceras inom kort, men för att reta din aptit delar vi redan nu med oss av några av resultaten…

Att ställa rätt frågor

Vår undersökning bestod av en rad frågor som syftade till att bygga en ögonblicksbild av hur lyckliga yrkesarbetande skattade sig själva under 2020, och byggde på våra tidigare diskussioner kring temat ”Grow your People”. Även om vi inte ville fokusera på ämnen så ”gamla” som The New Normal, var vi ändå medvetna om att arbetslandskapet har förändrats radikalt på bara 12 månader. Med våra frågor ville vi därför försöka få en överblick av hur människor arbetade – hur stor procentandel arbetade heltid på distans under 2020? Hur påverkade detta sättet som team kommunicerade med varandra och frekvensen för den kommunikationen? Vi ville ta reda på mer kring hur engagerade människor kände sig tillsammans med sina kollegor och chefer – vad konceptet ”teamet” betyder när man jobbar på distans och hur man bäst kan fortsätta att jobba som ett team.


Andelen respondenter som arbetade på distans:

 • Arbetar heltid på distans – 38%
 • Arbetar på distans ⅔ av tiden – 28%
 • Arbetar på distans ⅓ av tiden – 18%
 • Arbetar aldrig på distans – 16%

Frekvensen för kontakt med chef:

 • Väldigt sällan – 12%
 • Veckovis – 26%
 • Några gånger i veckan – 35%
 • Minst en gång varje dag – 35%

Frekvensen för kontakt med kollegor:

 • Väldigt sällan – 3%
 • Veckovis – 7%
 • Några gånger i veckan – 29%
 • Minst en gång varje dag – 61%

Uppskattad, Stöttad, Glad

Den mest spännande delen av vår undersökning var den svåraste att mäta – hur människor verkligen känner. På Mercuri har vi länge ansett att nyckeln till ett företags långsiktiga framgång är att omsorgsfullt ta hand om sina medarbetare. Det är kärnan i vår affärsfilosofi – ”Grow Your People, Grow Your Business”. Eftersom vi redan har konstaterat att nöjda medarbetare är produktiva medarbetare, måste frågan därför vara ”Vad är de viktigaste bidragande faktorerna till den känslan av välbefinnande”? Och vi var personligen glada att se att det enda svaret som stack ut var: Utbildning.

De som erbjöds utbildning kände sig 3,5 gånger mer uppskattade och stöttade och 3 gånger lyckligare än de som inte erbjöds det.

Vi har alltid vetat att bra utbildning, som levereras på ett innovativt och engagerande sätt, kan förändra ett teams kompetens – nu vet vi att det också kan ha en djupgående psykologisk inverkan på hur medarbetare ser på sitt jobb.

Långsiktig tillväxt sker bara när team är nöjda och personalomsättningen minskar. Och bra utbildning är nyckeln. Sammantaget var de som fick utbildning över 3 gånger mer benägna att stanna kvar på jobbet.

Nästa steg?

Vi kommer snart att publicera hela rapporten, där vi fortsätter att dela med oss av och ge mer detaljer kring – vilken typ av utbildning som fungerar bäst. Vilka är de bästa digitala metoderna att kommunicera i en alltmer distanserad miljö? Vilken kombination av faktorer kan säkerställa långsiktigt engagemang hos dina medarbetare oavsett om de jobbar som key account managers, säljchefer eller med admin?

Tillägg: Alla procentenheter är avrundade.

.

FEELING VALUED? vs. CREATING VALUE?

Få reda på mer! Registrera dig med din epostadress och få en kopia av rapporten.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.