IPU Profilanalys

Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att utveckla ett effektivare ledarskap, fungerade team, ökad försäljning eller bättre kundvård. Är du nyfiken på hur du kan använda din personlighet på ett optimalt sätt i mötet med kunder och kollegor? Med hjälp av IPU Profilanalys som är baserat på ett pedagogiskt färghjul, beskrivs ditt och andras beteende i form av färger, vilket gör det enkelt och lätt att förstå och använda analysresultatet. Få ett enkelt och praktiskt verktyg i kommunikation, lär känna dig själv och förstå andra bättre!  

FÖR VEM 

För dig som ledare eller för ett team som vill utveckla förståelsen av såväl egna som kollegors och/eller kunders beteendemönster och kommunikationsformer.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

 • Profilanalys – nyttan i min vardag
 • Lära känna de olika profilerna och deras styrkor och utmaningar
 • Anpassat beteende och grundbeteende
 • Min egen profils styrkor och risker ihop med andra
 • Olika profilers drivkrafter
 • Vår teamprofil – styrkor och utvecklingsområden
 • Individuella lärdomar

SÅ HÄR JOBBAR VI 

Utbildningen har ett starkt fokus på dig som person. Ett aktivt deltagande krävs och det är  grupparbeten, individuella arbetsuppgifter, praktiska övningar och reflektioner som integrerar insikterna i din egen arbetssituation. Vi kombinerar detta med korta föreläsningar. 

MÅLET MED UTBILDNINGEN

 • Få kunskap om IPU-profilanalys för att bättre förstå dig själv och andra
 • Utveckla kommunikation med kunder och kollegor
 • Att skapa förståelse för varför det kan uppstå 
 • kommunikationsproblem mellan människor