Prosales Research


En ledstjärna för affärsmässig B2B-verksamhet

Prosales är en division inom Mercuri International. Med utgångspunkt i vår forskning hjälper vi ledare och företag att skapa hållbar organisk tillväxt. Ända sedan år 2000 har Prosales Research varit en stark drivkraft för utveckling av kommersiell spetskompetens i samarbete med ledande internationella företag. 

  • Vi undersöker nya fenomen inom B2B-försäljning och marknadsföring och tillgängliggör kunskapen för våra medlemmar i olika format.
  • Vi har ett passionerat förhållande till försäljning och marknadsföring för B2B och delar mer än gärna med oss av den kunskap vi har byggt upp genom kundsamarbeten och forskningsprojekt.
  • Vi genomför löpande studier av nya fenomen inom försäljning och marknadsföring för B2B, självständigt och i samarbete med andra aktörer.

Föreläsningar

Behöver du inspiration och nya tankar? Har du knappt med tid men behöver skapa gemenskap och dynamik i en större grupp? Då är våra föreläsningar och workshops det bästa sättet att få ny energi. Tillgängliga på engelska och svenska Läs mer

Kunskapsbank

Digitalisering, millenniegenerationen som säljare, e-handel och nya inköpsfunktioner. Detta är endast ett fåtal av de områden inom försäljning och marknadsföring för B2B som vi har undersökt under de gångna åren. Här kan du ta del av mycket av vad vi har kommit fram till.  Läs mer

Trendspaning

Ta del av aktuella trender och ny kunskap – Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Trendwatch

Verktyg

Vi tillhandahåller faktaunderlag och beslutsstöd för digitalisering av försäljnings- och marknadsarbetet inom B2B. Verktyg som hjälper dig i din roll som försäljnings- och marknadschef, som t.ex. rapporter, presentationer, filmer och mallar. Läs mer

t

Vill du veta mer? Kontakta oss!