Case Unionen – Ledarskap för förtroendevalda

Bakgrund

Fackförbundet Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Med över 500 000 medlemmar och 1500 anställda behöver Unionen samarbetspartners som kan leverera stora projekt med jämn kvalitet i hela landet. Valet föll på Mercuri International som hjälpt förtroendevalda att utvecklas inom sitt ledarskap.

Uppdraget

Målet med utbildningen har bland annat varit att ge alla förtroendevalda rätt förutsättningar för att leda och engagera medlemmar. Samarbetet inkluderade även att öka kompetensen för att på ett professionellt sätt hantera de grupper och utmanande situationer som förtroendevalda möter i sitt fackliga uppdrag. Slutligen arbetade Unionen och Mercuri tillsammans för att öka medvetenheten kring hur du påverkar och blir påverkad i samspel med andra i ditt fackliga ledarskap. ”Jag har lärt mig massor om mig själv, ledarskap och grupper och har utvecklats som person under programmet” säger en av deltagarna.

Ledarskapsträning

Lösningen

Lösningen blev ett skräddarsytt utvecklingsprogram i åtta steg varav tre fysiska träffar och övriga uppgifter görs individuellt som e-kurs. Under de fysiska träffarna har det varit stort fokus på att fördjupa kunskaperna tillsammans via praktisk träning. Deltagarna jobbar med olika case och tränar i rollspel tillsammans med skådespelare. ”Att omsätta teori i praktiken med skådespelarna har varit ovärderligt” menar en deltagare.

Under de fysiska träffarna delas deltagarna in i lärteam där de får byta erfarenheter och lära av varandra. Framgångsfaktorer har varit ett nära samarbete både vid design av programmet och under de fysiska träffarna samt en effektiv blended learning som gör att deltagarna är väl insatta i ämnet när de kommer till de fysiska träffarna. ”Jag tycker att kursen varit upplagd på ett mycket bra sätt där jag fått mjukstarta hemma med att genomföra delar av utbildningen med att läsa in i eget tempo” säger en av deltagarna.

Tydliga resultat

Programmet har levererat tydliga och mätbara framsteg. De förtroendevalda har fått en ökad säkerhet i ledarrollen som ordförande/vice ordförande men även i förhållande till chefer och kollegor. De har också blivit markant bättre på att hantera utmanande situationer i möten med såväl arbetsgivare som medlemmar. Att nätverka har också varit en ovärderlig ingrediens för de förtroendevalda. ”Så intressant att möta människor i samma position, men ifrån varierande företag som skiljer sig väsentligt från min egen arbetsplats. Att kunna dela med sig av tips och råd och få ta emot detsamma tillbaka är ovärderligt” säger en av deltagarna. Samtliga deltagare har sedan starten 2011 rekommenderat utbildningen till andra.

Vill du höra mer om hur vi hjälpte Unionen?

Så här kan vi hjälpa din organisation

Tillsammans med ditt företag bygger vi upp en skräddarsydd utbildning, designad utifrån dina medarbetares unika kompetensbehov. Vi skapar en utbildningsmiljö där deltagarna känner igen sig i situationer, utmaningar och arbetsmetodik. Detta gör det även lättare att följa upp och att säkra implementeringen i vardagsarbetet när utbildningen avslutats.

Läs mer

Träna med Skådespelare

Har du någonsin gått en utbildning som du efter en tid inte minns så mycket av, trots att ämnet var både intressant och relevant? När du tränar i verklighetstrogna situationer tillsammans med skådespelare får du träning som landar i magen!

Ta chansen att agera mot en skådespelare som till exempel gestaltar medarbetaren med problem hemma och som ständigt kommer för sent, eller kunden som verkar omöjlig att sälja till och bara vill pruta.

Träna med Skådespelare