Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande Ledarskap

Vi arbetar idag tillsammans med ett stort antal multinationella företag och vi är stolta över att vara den största leverantören av UL-utbildningar på engelska med en blandning av ledare från hela världen.

Många ledare har beteenden i vardagsarbetet som inte hjälper dem och organisationen att lyckas. Destruktiva ledarbeteenden skapar tvärtom ofta de-motivation och passivitet. Utvecklande Ledarskap (UL) får istället dina medarbetare att växa i sina roller och ökar ditt företags möjligheter att nå satta mål. Det beskriver de beteenden som skapar ett gynnsamt arbetsklimat, bl.a. hur du som ledare fungerar som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig och stark värdegrund.

En utvecklande ledare utmärks av inspiration och motivation som ökar delaktighet och kreativitet, samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd, men också att konfrontera andra med syfte att utveckla medarbetarbetarna i positiv riktning. Hur är du som ledare?

Utvecklande Ledarskap har forskats fram, ägs och fortsätter att förfinas av Försvarshögskolan (FHS) och används idag inom stora delar av det privata näringslivet och andra sektorer av arbetslivet samt även på elitnivå bland tränare inom idrott.


”Utbildningen har ändrat mig som person. Det var stundtals jobbigt, men jag är ändå tacksam, då jag gjort förändringar som gjort att jag mår och orkar bättre i stort.”

Mikael Nilsson, Bravida


Ett ledarskap för förändring & tillväxt

Se inspelningen av webinaret ‘Ett ledarskap för förändring & tillväxt’ där Jonas Fjellman, HR-chef på Serneke och Katarina Hansson, Senior ledarskapskonsult på Mercuri International, berättar om hur de med bas i Försvarhögskolans ledarskapsmodell Utvecklande Ledarskap – UL, genomfört en genomgripande utvecklingsresa för företagets chefer och säkrat försörjningen av kompetenta chefer i en organisation under snabb förändring.


Vill du ha mer information?

Utvecklande Ledarskap kan vara en del av ett företagsanpassat utbildningsprogram som vi genomför ute hos din organisation, men du kan också ta del av Utvecklande Ledarskap genom Mercuri Internationals öppna utbildningsprogram. 

Utbildningen riktar sig till ledare på alla nivåer som har personalansvar. Du bör dock ha arbetat som chef i minst 6 månader.

Kontakta oss så hjälper vi dig!