Villkor Öppna Utbildningar

MERCURI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Anmälan

För att deltagarna ska få ett maximalt utbyte av sin vidareutbildning är deltagarantalet begränsat i samtliga Mercuris utbildningar. Anmälan är därför bindande men inte personlig och får utnyttjas fritt av annan lämplig medarbetare i det beställande företaget. Påbörjade flerstegsutbildningar är däremot personligt bindande.

Bekräftelse

När vi mottagit en bokning skickas bekräftelse till deltagaren.

Kallelse

Deltagaren får ca två veckor före utbildningsstart en kallelse med uppgifter om tid och plats för utbildningens genomförande.

Fakturering

Fakturering sker 4 veckor före utbildningens start. Anmärkning mot fakturan ska göras inom 7 dagar. Betalning till Mercuri International ska ske senast tio dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår med gällande referensränta +8%. Vid internatutbildning som genomförs på hotell, vänligen notera hotellens egna villkor vad gäller betalningsformer och avbokningar av mat och logi. Kostnaden för mat och logi betalas direkt till hotellet.

Avbokning av utbildning

Om deltagaren av någon anledning får förhinder att delta ska deltagaren omgående meddela oss detta skriftligen via e-post info@mercuri.se eller ringa 08-705 2900.

För dig som har bokat VD-utbildning hos Michaël Berglund Board Value så gäller deras villkor. LÄS DERAS VILLKOR HÄR

Vid av- och ombokning

28-14 dagar före utbildningsstart krediteras 50 % av utbildningsavgiften. 13-0 dagar före utbildningsstart krediteras ingen utbildningsavgift. Deltagaren ansvarar själv för att avboka sin internatplats på konferensanläggningen och täcka eventuella kostnader till följd därav. Konferensanläggningen tillämpar gällande branschregler för bokningar/avbokningar.

Reservation för förändringar

Mercuri International förbehåller sig rätten att stänga en utbildning där vi på grund av för få deltagare ej kan garantera utbildningskvaliteten eller om utbildningskonsulten blir sjuk och ersättare inte finns tillgänglig. Mercuri International svarar inte för några kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttad, ändrad eller inställd utbildning.

Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser och villkor.