Commercial Director Master Class

Om utbildningen

En utbildning för dig som vill leda ett framgångsrikt säljteam

Säljchefsutbildning med fokus på såväl operativt som strategiskt ledarskap där du får ta del av faktabaserad kunskap om de mest centrala faktorerna för att skapa en högpresterande säljorganisation inom B2B och får självförtroende och mod att våga fatta strategiska beslut och vägval.

Du genomför utbildningen när och var som det passar dig och får verktyg och metoder för att stärka din kompetens inom strategisk säljledning. Innehållet i denna utbildning är på svenska.

FÖR VEM

Alla som är, eller har som ambition, att bli ledare och som vill utveckla sin strategiska och operativa affärsmässiga förmåga att nå ökad tillväxt och lönsamhet i B2B-företag, till exempel:

Försäljningsdirektör • Försäljningschef • Chief Sales Officer • Marknadsdirektör • Marknadschef • Chief Marketing Officer • Commercial Director • Chief Revenue Officer • VD • Affärsområdeschef • Personalchef

DU KOMMER ATT LÄRA DIG

 • Metoder och modeller för att kunna applicera nya arbetssätt i organisationen
 • Grund för strategier och handlingsplaner nästa år
 • Faktabaserad kunskap om de mest centrala faktorerna för att skapa en högpresterande säljorganisation inom B2B
 • Självförtroende och mod att våga fatta strategiska beslut och vägval

EN UTBILDNING MED FOKUS PÅ

Strategiskt ledarskap

 • Vilka är byggstenarna i en framgångsrik sälj- och marknadsfunktion? Du får en heltäckande forskningsbaserad säljmodell.
 • Vad är en säljstrategi och vilka delar bör finnas med i en strategisk säljplan?
 • Hur analyserar du kundernas köpbeteenden? Matcha dina kunders olika köplogiker med rätt säljlogik.
 • Vilka typaffärer gäller för just din verksamhet?  Säkerställ att ni använder rätt framgångsfaktorer!
 • Segmenteringsmodell och kvalificering – vilka kunder ska ni prioritera och varför?
 • Så organiserar du din försäljning – vikten av att ha rätt roller, ansvar och funktioner.

Operativt ledarskap

 • Styr försäljningen på rätt sätt – olika styrmodeller för olika affärer
 • Hur sätter man upp KPI:er och nyckeltal för olika typer av affärer som driver försäljningen åt rätt håll?
 • Vad kännetecknar framgångsrika säljare i olika affärer?
 • Att leda och styra medarbetarnas på beteenden snarare än resultat
 • Hur styr, leder och coachar vi säljare mot ökad kundvärdesorientering?
 • Hur skapas motivation och vad kan vi göra åt det?
 • Hur kan du kartlägga vilka drivkrafter som är centrala för din personal?
 • Vilka incitament och belöningsmodeller bör användas för olika affärer, roller och drivkrafter?

Så här går det till

Du genomför korta micro learning-pass med omväxlande träning och blandad pedagogik som inkluderar allt från kortare filmer, interaktiva övningar och inspirerande läsning. Med kunskapstester får du möjlighet att reflektera över dina nyvunna kunskaper.

Kursen består av 12 moduler fördelat på fyra övergripande block. Genomsnittstid för våra deltagare är 14h nedlagd tid i portalen. Även om du tar del av vårt fördjupningsmaterial kan du klara av kursen på mindre än 24h!

Kundförståelse
Du går igenom avsnitten ”Behovet av forskning & fakta”, ”Sales Excellence modellen” och ”Köplogikmodellen” i lärplattformen.

Säljstrategi
Du går själv igenom avsnitten ”Säljstrategi”, ”Segmentering” och ”Kvalificering” i lärplattformen.

Säljprocess- och styrning
Du går själv igenom avsnitten ”Organisering”, ”Köp- och säljprocessen” och ”KPI:er och nyckeltal” i lärplattformen.

Säljledarskap
Du går själv igenom avsnitten ”Affärscoachning”, ”Motivation och drivkrafter” och ”Incitament och belöningsmodellerl” i lärplattformen.

Så här bokar du din utbildning

Boka din utbildning genom att trycka på knappen ”Få mer info” eller genom att fylla i kontaktformuläret nedan. Så fort vi har fått ditt mail återkommer vi till dig med all information kring din bokning.

Efter utbildningen

När du har tagit del av alla moduler och lyckats med kunskapstesten, får du ett certifikat som kvitto på dina kunskaper. Du kan ladda ner certifikatet som pdf och länka det med en badge till ditt LinkedIn-konto.

Skräddarsydd lösning

Vill du ha fler datum att välja på? Är ni många på företaget som vill gå samma utbildning? Låt oss skräddarsy en lösning för er!

Läs mer

Få mer information