Värdebaserad försäljning – kurs online

Om utbildningen

Värdebaserad försäljning handlar inte bara om att sälja en produkt eller tjänst till kund, utan att identifiera, skapa och förmedla olika typer av effekter som kan påverka kundens resultat och företag på ett positivt sätt. Genom att höja intäkter, sänka kostnader, minska risk och bygga strategiska fördelar visar du som säljare ett mervärde för din kund som går långt utöver själva produkten.

Utbildningen är lärarledd och genomförs på distans.

Vill du hellre gå kursen face to face? Läs mer om vår klassrumsutbildning

2 dagar sales utbildning bra för företaget 10900 sek ex moms

Några exempel för att sälja värde

Att höja intäkter är en central del av värdebaserad försäljning och något som skapar värde för din kund. Genom att erbjuda produkter eller tjänster som ökar kundens försäljning eller effektivitet hos hens företag kan du som säljare skapa ett mervärde som ger direkt avkastning för kunden. Dessutom kan sänkta kostnader vara en stor och viktig faktor.

Genom att du visar lösningar som minskar kundens driftskostnader eller förbättrar effektiviteten kan du hjälpa till att öka kundens lönsamhet och konkurrenskraft.

värdebaserad försäljning kurs online 10900 sekVad säger tidigare deltagare om våra säljutbildningar och dess innehåll?

”Bra kursledare och en hel del aha moments. Intressant att höra om gemensamma utmaningar även över branschgränser. Jag tar med mig insikten om att invändningar bara är ett tecken på intresse och att alla kunder inte är värda att kämpa för. Kursledaren lyssnade in alla deltagares situationer och kom med input.”

Therése Wistedt, International Sales Coordinator, ILT Inläsningstjänst AB, Stockholm

Sales utbildningen på 2 dagar gav vår försäljning mer 10900 sek ex momsInnan kursen

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen och dess innehåll är designat för säljare som strävar efter att utveckla både sin kunskap i försäljningsteknik och sin affärsförståelse. Du lär dig att skifta från att enbart sälja produkter till att skapa verkligt värde för kunden.

Oavsett din erfarenhetsnivå som säljare, kommer du, likväl som företaget du jobbar på, att dra nytta av utbildningen, genom att du får lära dig att identifiera och utnyttja nya värdeområden för kund.

Genom att anamma vår metodik lär du dig att utforska olika strategier för att skapa en meningsfull dialog med kunden, där du lyssnar aktivt på deras behov och erbjuder skräddarsydda lösningar som överträffar deras förväntningar.

Ta steget mot att bli en mer framgångsrik och värdebaserad säljare, som vill sälja med värde och kundnytta istället för med pris, genom att delta i vår utbildning och upptäck nya möjligheter att stärka din affär och din relation till din kund.

du får en utbildning med innehåll som ger bra försäljning och kunder 10900 sekUnder kursen

Du kommer att lära dig

 • Att förstå värdebaserad försäljning: Vi utforskar konceptet med att skapa värde för din kund och företaget istället för att bara sälja en produkt.
 • RISE-processen: Du får verktyg för att guida dig genom försäljningsprocessen, från att initialt fånga kundens intresse till att stänga affären.
 • Differentierad försäljning: Att skilja sig från konkurrenterna genom att erbjuda unika och skräddarsydda lösningar för varje kund.
 • Empati-/Projektionstest: Verktyg för att förstå och anpassa din kommunikation och interaktion med olika kundtyper.
 • FOCA-tekniken: En strategi för att fokusera din uppmärksamhet på de mest relevanta aspekterna av kundens behov och önskemål hos företaget.
 • Upptäck behov och motiv hos din kund: Att aktivt lyssna och identifiera vad som driver din kund, vad de vill och vilka problem de behöver lösa.
 • Säkerställa samarbete med kunden och förstå dina viktigaste intressenter: Att bygga och upprätthålla starka relationer med kunden och deras nyckelpersoner på företaget.
 • Hantera olika kontakter hos kunden: Att navigera och kommunicera effektivt med olika beslutsfattare inom kundorganisationen.
 • Att förstå din kunds behov: Djupdykning i att identifiera och analysera kundens behov och förväntningar.
 • Ställa frågor på rätt sätt: Att använda öppna, kraftfulla frågor för att få insikt och aktivt vägleda kunden genom köpprocessen.
 • Att ta fram ditt unika värde: Att kommunicera och visa upp ditt erbjudandes unika fördelar, vad det gör och hur det kan gynna kunden och företaget.
 • Värdekedjan och konkurrensfördelar: Att analysera och kommunicera hur ditt erbjudande skapar värde via hela kundens värdekedja och vad som skiljer det från konkurrenternas.
 • Använda storytelling för att skapa värde för företaget: Att använda berättelser och exempel för att förtydliga och illustrera värdet av ditt erbjudande för kunden.
 • Argumentation: Att utveckla och presentera övertygande argument för att stödja ditt erbjudande och övervinna eventuella invändningar från kunden.
 • Invändningshantering: Att effektivt hantera och bemöta kundens invändningar för att fortsätta driva affären framåt på företaget.
 • Analysera affärsmöjligheter: Att utvärdera och bedöma potentiella affärsmöjligheter för att fokusera din energi och resurser på de mest lovande möjligheterna.

utbildning i försäljning ger företaget och säljare bra resultat 10900 sekUpplägg

Så här går utbildningen till

Under vår utbildning på 4 halva dagar får du möjlighet att aktivt delta i en mängd olika aktiviteter och övningar och får lära dig flera olika värdefulla verktyg som kommer hjälpa dig utvecklas när du vill bli mer värdebaserad i din säljroll.

Vi kombinerar korta teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte, personlig reflektion, praktiska fallstudier och samarbetsövningar. Vi blandar lärarledd undervisning med digitala moduler som du gör på egen hand.

Genom att skapa en dynamisk och engagerande lärmiljö online strävar vi efter att du ska kunna omsätta dina nyvunna kunskaper och färdigheter direkt i praktiken när du jobbar som säljare b2b.

Du kommer också att dra nytta av insikter och perspektiv från både dina meddeltagare och våra experter. Detta ger dig möjlighet att förbättra ditt säljarbete på ett sätt som gör verklig skillnad.

Pris: 10 900 sek ex moms

sales utbildning b2b ger företaget och säljare kunder 10900 sekHur fungerar det att gå kurs online?

Upplägg för kursen är online, vilket gör att du träffar både kursledaren samt andra deltagare via en plattform som Teams. Detta ger dig en engagerande inlärningsmiljö som är tillgänglig från var som helst i världen.

Genom att delta i realtid kan du interagera med kursledaren och andra deltagare, vilket ger dig möjlighet till direkt feedback, möjlighet att ställa frågor och delta i meningsfulla diskussioner för nya kunskaper.

Den online-baserade kursen ger dig också en mer flexibel inlärningsupplevelse. Du sparar tid och resurser eftersom du slipper restid, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för dig som vill maximera din tid och få möjlighet att fokusera på fler åtaganden.

Vill du hellre träffas fysiskt går samma utbildning på plats i Stockholm. Läs mer här.

2 dagar sales utbildning b2b ger mer kunder i olika kategorier 10900 sekTidsåtgång

Online workshop: 4 halvdagar
Digitala moduler (Engelska): 10 timmar (Självstudier efter genomförd utbildning)
Diplomering

Kursledare

kontakta vår utbildare via e post som berättar mer om kursen för ditt företag

Anders Karlström

Kursledare Anders har en gedigen erfarenhet inom b2b försäljning och har jobbat med att skapa värde för sina kunder på många olika sätt. Han delar gärna med sig av praktiska övningar, tips och visar verktyg under kursen. Anders besvarar alla dina frågor och funderingar.

sales manager utveckla b2b försäljning under 2 dagar stockholm 10900 sekEfter kursen

Diplomering

När du avslutar utbildningen blir du belönad med ett diplom från Mercuri International Business School. Detta diplom är mer än bara ett intyg på ditt kursdeltagande. Det symboliserar även det hårda arbete och engagemang du har investerat för att förbättra dina färdigheter och kunskaper inom b2b försäljning. Dessutom fungerar diplomet som en kvalitetsstämpel och kan stärka din trovärdighet och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Genom att inneha ett diplom från Mercuri International Business School kan du visa potentiella arbetsgivare och kunder att du har genomgått en högkvalitativ och respekterad utbildning inom b2b försäljning. Detta kan öppna dörrar för nya karriärmöjligheter och öka dina chanser att lyckas i din yrkeskarriär.

Dela gärna ditt diplom på LinkedIn för att marknadsföra och visa dina nyvunna färdigheter och stärka din professionella profil. Det är ett bevis på din kompetens och engagemang för personlig och professionell tillväxt.

2 dagar b2b försäljning utbildning för säljare 10900 sekvärdebaserad försäljning kurs online 10900 sekVärdebaserad försäljning kurs online – vanliga frågor och svar

Vad menas med värdebaserad försäljning?

Värdebaserad försäljning är en strategi där fokus ligger på att skapa och kommunicera det värde som en produkt eller tjänst kan erbjuda till kunden, istället för att enbart fokusera på vilka funktioner och egenskaper som finns. Det handlar om att bättre förstå kundens unika behov, utmaningar och önskemål för att kunna presentera lösningar som verkligen är meningsfulla och värdefulla för dem.

I värdebaserad försäljning är det avgörande att identifiera och kommunicera det specifika värde som produkten eller tjänsten kan tillföra till kundens verksamhet eller livsstil. Detta kan inkludera faktorer som ökad effektivitet, minskade kostnader, förbättrad produktivitet, ökad kundnöjdhet eller minskad risk.

Genom att anamma en värdebaserad försäljningsapproach strävar du som säljare efter att skapa långsiktiga och lönsamma relationer med kunderna, genom att erbjuda lösningar som verkligen adresserar deras behov och ger mervärde. Det handlar om att inte bara sälja en produkt eller tjänst, utan att bli en pålitlig partner som aktivt bidrar till kundens framgång och välbefinnande.

sales utbildning ger resultat för säljare 10900 sek

Varför ska en försäljningschef jobba med värdebaserad försäljning?

En försäljningschef bör arbeta med värdebaserad försäljning av flera skäl. För det första sätter det kunden i centrum genom att fokusera på att förstå deras behov och utmaningar för att erbjuda skräddarsydda lösningar.

Genom att betona värdet som ens produkt eller tjänst kan leverera skapar det differentiering och positionerar företaget som en partner i kundens framgång. Det kan också leda till högre intäkter eftersom kunderna är villiga att betala mer för det upplevda värdet. Dessutom främjar värdebaserad försäljning längre kundrelationer och ökad lojalitet, vilket ger en stabilare kundbas.

Genom att anpassa sig till kundens behov och förväntningar kan försäljningschefen också förbättra effektiviteten i försäljningsprocessen och anpassa sig till digitala förändringar.

2 dagar försäljning utbildning ger mer kunder 10900 sekHur fungerar kursen i värdebaserad försäljning online?

Kursen i värdebaserad försäljning online erbjuder en inlärningsmiljö där deltagarna kan delta från var som helst med internetåtkomst. Genom till exempel Teams möts du och de andra deltagarna och kursledaren i realtid för att genomföra olika aktiviteter, föreläsningar, diskussioner, arbeta med praktiska övningar och grupparbeten. Du gör också övningar på egen hand i en digital lärportal.

Kursens innehåll innefattar att du får du lära dig principerna bakom värdebaserad försäljning och hur du applicerar dem i praktiken. Genom interaktion med kursledaren och andra deltagare får du direkt feedback, kan ställa frågor och delta i meningsfulla diskussioner. Du kommer att få ta del av många nya verktyg som kommer hjälpa dig att sälja mer värdebaserat.

Den onlinebaserade kursen erbjuder också flexibilitet och eliminerar helt behovet av resor och fysisk närvaro, vilket sparar tid och resurser.

försäljning utbildning så kommer mer kunder 10900 sekVilka är fördelarna med att gå en säljutbildning online?

Att delta i en säljutbildning online har flera fördelar.

För det första erbjuder det flexibilitet, vilket innebär att du kan ta del av kursens innehåll och anpassa hela ditt deltagande genom att delta från vilken plats som helst med internetåtkomst. Det sparar också tid och resurser genom att helt enkelt eliminera behovet av resor till en fysisk plats och erbjuder därmed global tillgänglighet för deltagare från olika delar av världen.

Kostnadseffektiviteten hos onlinebaserade utbildningar är också en fördel för onlinebaserade utbildningar.

Värdebaserad försäljning kurs online 10900 sekKan jag gå samma utbildning i fysiskt format?

Ja, utbildningen värdebaserad försäljning kurs online finns även i fysiskt format på plats i Stockholm. Du kommer lära dig samma saker som på online utbildningen men du, kursledare och andra deltagare träffas fysiskt på plats i Stockholm och arbetar.

Läs mer här eller hör av dig via mail eller telefon.

 

 

FÖRETAGSANPASSAD SÄLJUTBILDNING?

Behöver du fler datum för denna säljutbildning? Är ni många på företaget som vill gå samma säljutbildning? Har ni särskilda önskemål för just ert företag? Vi erbjuder även företagsanpassade säljutbildningar! Tveka inte att höra av dig för mer information och pris via mail eller telefon så visar vi mer.

KONTAKTA OSS

Få offert eller boka utbildning

Välj startdatum för utbildningen

När Var Konsult Pris Antal
När Från:
Till:
Var Konsult Pris kr (+ moms) Antal
FÖRETAGSANPASSAD SÄLJUTBILDNING?

Behöver du fler datum för denna säljutbildning? Är ni många på företaget som vill gå samma säljutbildning? Har ni särskilda önskemål för just ert företag? Vi erbjuder även företagsanpassade säljutbildningar! Tveka inte att höra av dig för mer information och pris via mail eller telefon så visar vi mer.

KONTAKTA OSS

Bokningsinformation

kr10,900.00

Efter genomförd bokning kommer vi att kontakta dig för komplett faktureringsinformation.


Boka

  Få mer information