Ditt rykte är i allt högre grad en affärsnytta – hur utvecklar vi detta?

”Ett gott rykte är bra för ditt företag eftersom ett gott rykte skapar förtroende. Och förtroende bygger marknadsvärde.

Den 24 november samlades ledande chefer från hela världen för årets The Sales Conference. Och som alltid hade konferensen ett tema. I år var det temat ”tillit”. Men hur bygger vi tillit? I rapporten ‘Future State of Trust’ identifierade vi 6 nyckeldimensioner som är avgörande för processen – och en av dem var … ‘Rykte’

Varför ‘Rykte’?

Du vill att kunderna ska välja dina produkter framför konkurrenternas. Du vill att kunderna ska prata om ditt varumärke och fungera som ambassadörer. Du vill att finansmarknaden ska investera i ditt företag. Hur uppnår vi detta? Tja, en central komponent i alla dessa delar är ditt rykte. Rykte kan ofta – ur ett affärsperspektiv – verka lite abstrakt. Benjamin Franklin sa en gång att ”det krävs många goda gärningar för att bygga upp ett gott rykte och bara en dålig gärning för att förlora det”. Warren Buffett (som alltid praktisk och sifferfokuserad) var mer exakt när han sa att ”det tar 20 år att bygga upp ett rykte och 5 minuter att förlora det”. Men även om det borde vara uppenbart att det finns många sätt att förlora ett företags rykte – fler än vad den här artikeln hinner ta upp – kan man närma sig uppbyggnaden av ett gott rykte på ett mer pragmatiskt sätt.

“Vilket rykte ett företag har kan bygga på många saker, t.ex. de som vi har nämnt i de andra dimensionerna av förtroende. Men för många B2B-företag bör rykte förknippas med begreppet thought leader.”

Rapporten The Future State of Trust 2022

Hur når vi dit?

Vår undersökning visade tydligt att företagsledare fokuserar på omedelbara åtgärder som de kan vidta för att bygga upp – och bibehålla – ett gott rykte. Deras prioriteringar var:

  • 64 % – För att bidra med nya insikter och idéer baserade på forskning och trender.
  • 54 % – Att uppfattas som en thought leader inom branschen.
  • 20 % – För att få bekräftelse från influencersochrecensioner på nätet.

I en tid av ökad konkurrens och där information är mer fritt tillgänglig kan det ge en ovärderlig konkurrensfördel att positionera ditt företag som en föregångare i ett visst ämne – särskilt relevant när produkter eller tjänster kan uppfattas som likadana i övrigt.

“En thought leader kan definieras som en person eller ett företag som bygger sin konkurrenskraft och sina vinster på att vara en känd auktoritet inom ett visst område. En thought leader skapar en unik position och förändrar människors uppfattning genom att komma med nya idéer, kunskaper och insikter, vilket gör dem till den självklara aktören att vända sig till för att få experthjälp.

Rapporten The Future State of Trust 2022

Nästa steg?

I år presenterade Mercuri Research den årliga rapporten som bygger på en global undersökning av över 1 000 företagsledare. Rapporten analyserade vad vi egentligen menar med förtroende, bröt ner det i dess olika dimensioner och pekade på den verkliga effekten av att bygga upp förtroende ur ett affärsperspektiv. Rapporten ger vägledning och förslag på hur företagsledare kan hitta nya möjligheter, skapa bättre och mer långvariga kundrelationer och hitta nya sätt att skapa långsiktig tillväxt. Rapporten tar upp ämnet ”förtroende” i sin helhet och undersöker även dimensioner som ”Rykte” i detalj.

“Vad associerar människor med ditt varumärke? Vad har de hört? Ser de dig som en branschledare som ändrar människors uppfattning genom att komma med nya idéer, kunskaper och insikter?

Henrik Larsson Broman

När 99 % av de tillfrågade företagsledarna säger att ”förtroende är avgörande för att bygga långsiktiga relationer med kunder” är det viktigare än någonsin att vi når dit. Så om du vill veta hur du kan få dina kunder att lita på dig – och bygga meningsfulla relationer med dig – varför inte ladda ner rapporten eller ta kontakt med oss idag?