Webinar ‘Kompetensluckor i säljorganisationen?’ 24 februari

När 9 av 10 chefer rapporterar att de har ett kompetensgap i sin försäljningsorganisation och att 30% av säljarna saknar rätt kompetenser för att nå sina mål är det tydligt att vi står inför en jätteutmaning som inte går att hantera med att skicka enstaka säljare på kurs.


På Linde Gas beslutade man sig tidigt för att möta den här utmaningen och har de senaste åren jobbat strategiskt med kompetensutveckling inom hela försäljningsorganisationen.

Välkommen till webinar där Göran Flank, Program Manager – Sales Effectiveness & Competence på Linde Gas och Henrik Larsson Broman, omvärldsanalytiker och föreläsare på Mercuri International Research, berättar om det enorma kunskapsgapet inom försäljningsområdet, och hur man kan arbeta strategiskt för att överbrygga det med hjälp av kompetensplanering, kartläggningar, upphandling och genomförande av utbildning och utvärdering.