Vad innebär utbildning inom Key Account Management?

Drömmer du om en karriär som Key Account Manager, och letar efter en utbildning som kan få dig att nå den drömmen? Då har du hamnat rätt. Men first things first. Vad gör egentligen en Key Account Manager?

Vad innebär utbildning inom Key Account Management? – Mercuri

Idag är Key Account Manager en av de säljtitlar som det kanske har gått allra mest inflation i. Det verkar helt enkelt var en titel många säljare eller Account Managers vill ha, även fast de i själva verket inte jobbar med Key Account Management. Kanske för att det bygger förtroende gentemot kunden? Kanske för att det helt enkelt bara låter bra?

Men vad gör egentligen någon som jobbar som KAM och vilket innehåll kan man förvänta sig i en KAM-utbildning? Det ska vi ta reda på i denna artikel.


Förklaring av Key Account Management (KAM)

Vad är Key Account Management?

Det här är ett arbetssätt för att bearbeta, behålla och utveckla företagets viktigaste kunder. Ett arbete som helst sker fokuserat, men som i många organisationer istället sker parallellt med de dagliga arbetsuppgifterna.

De personer som ingår i ett KAM-team bör ha dedikerad tid för detta arbete, men oavsett laguppställning ska ett lyckosamt KAM-arbete ske genom att alla vet vad de ska göra. För att lyckas med KAM är det inte bara en person som ska jobba med detta. Hela företaget måste jobba efter en och samma KAM-strategi.

Vad gör en Key Account Manager?

Din uppgift som Key Account Manager (KAM) är att bygga goda, långsiktiga och lönsamma relationer till företagets nyckelkunder. I många fall används titeln som en direkt översättning av kundansvarig, men en KAM är den som ansvarar för 1-5 kundkonton som hen också mangagerar.

Antalet kunder kan variera och beror till exempel på storlek, komplexitet och i vilken fas kundrelationen befinner sig.

Vikten av KAM i dagens affärsvärld

Att ett företag har en KAM-strategi på plats är en mycket viktig faktor för att lyckas i dagens affärsvärld. Det hjälper företag att bygga starka relationer med sina viktigaste kunder, maximera värdet av dessa relationer och öka lönsamheten.

5 anledningar till varför företag ska jobba med KAM är:

 1. Ökad konkurrens

Konkurrensen på marknaden är benhård. Det är allt svårare att behålla kunder och få nya. Genom att jobba med KAM kan företag bygga starka relationer med sina viktigaste kunder, vilket minskar risken för att de väljer att byta till en annan leverantör.

 1. Kundens värde

Vissa kunder är mer värdefulla än andra för ett företag. Genom att fokusera på de viktigaste kunderna kan företaget maximera värdet av dessa relationer och därigenom öka lönsamheten.

 1. Kostnadseffektivitet

Det är oftast mer kostnadseffektivt att behålla befintliga kunder än att hitta nya. Att satsa det mesta på utvalda större kunder innebär att företaget kan minska marknadsförings- och försäljningskostnader genom att fokusera på sina viktigaste kunder.

 1. Kundlojalitet

KAM-strategin kan leda till ökad kundlojalitet. Genom att bygga starka relationer med sina viktigaste kunder kan företaget skapa en känsla av samhörighet och därigenom öka chansen att kunderna fortsätter att göra affärer med företaget.

 1. Affärsmöjligheter

Genom att ha en nära relation med sina viktigaste kunder kan företaget upptäcka nya affärsmöjligheter. Kunderna kan till exempel ge feedback om nya produkter eller tjänster som de skulle vara intresserade av, vilket kan hjälpa företaget att utveckla sin affärsverksamhet.


Mercuris utbildning inom Key Account Management

Mercuris utbildning Key Account Management är för dig som är på väg in i rollen eller har rollen som KAM idag och vill fortsätta att utvecklas.

Position på marknaden

Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i hur företagets nyckelkunder ska struktureras och organiseras för att du ska nå framgång och utveckla din försäljning och ditt Key Account Management-arbete och stärka ditt företags position på marknaden.

Utbildningen ger dig verktyg och modeller för att utveckla din och företagets försäljning och visar hur du som Key Account Manager (KAM) kan samverka, lägga upp säljstrategier samt styra och leda nyckelkundarbetet internt i din organisation. Vi tittar även på hur du som KAM externt kopplar ihop funktioner och personer och adderar värde till dina nyckelkunder.

Under utbildningen till Key Account Manager får du lära dig att lägga upp en KAM-plan, bli vassare i din förhandling och arbeta fram konkreta handlingsplaner för hur du ska utveckla och stärka samarbetet med dina nyckelkunder i din roll som KAM.

Målsättningen med utbildningen Key Account Manager är att du efter avslutad utbildning ska kunna utveckla relationen till företagets viktigaste kunder i en operativ roll.

Det här får du med dig

 • Att definiera och välja ut nyckelkunder i din roll som Key Account Manager
 • Strukturen för Key Account Management
 • Att göra en kontoanalys och sätta upp en affärsplan
 • Att identifiera rätt kontakter
 • Att skapa värde för nyckelkunder
 • Att göra strategier och lägga upp planer i nyckelkundsarbetet
 • Att få kontakt med beslutsfattare
 • Att bedöma affärsmöjligheter
 • Lösningsstrategi 
 • När du ska tacka nej till en affärsmöjlighet
 • Att utveckla er försäljning genom att skapa och arbeta i Key Account Team
 • Att skapa din value proposition
 • Att använda storytelling för att engagera publiken
 • Att paketera erbjudandet
 • Att leda och styra nyckelkundsarbetet internt och externt
 • Att mäta för att påvisa framgång i försäljning och nyckelkundsarbete
 • Att arbeta efter en Key Account-plan i din försäljning
 • Att göra en personlig handlingsplan.
 • Trender inom Key Account Management – te. x. att möta kunder på distans

För vem passar utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som blivande, ny eller befintlig Key Account Manager (KAM). Men det är även en utbildning för dig som jobbar som SAM, Account Manager, chef eller erfaren säljare. Helt enkelt alla som arbetar, eller kommer att arbeta, med företagets strategiskt viktiga kunder, era nyckelkunder och vill stärka sin och företagets försäljning.


Företagsanpassad utbildning inom Key Account Management

Är ni flera i organisationen som vill gå samma utbildning? Med våra företagsanpassade upplägg kan vi skräddarsy ett upplägg som passar just dig och din organisations behov.

B2B-försäljning: och vill du utvecklas?

Vill du hellre gå en digital utbildning i Key Account Management?

För dig som inte har möjlighet att gå en KAM-utbildning face to face, så erbjuder vi också en digital KAM-utbildning.

Den digitala försäljningsutbildningen i Key Account Management är för dig som vill lära dig mer om hur du implementerar en kundfokuserad strategi, inte bara för att säkra den befintliga verksamheten, utan också för att utveckla nya, spännande affärer!


Karriärmöjligheter inom Key Account Management

Key Account Management (KAM) är en viktig funktion inom företag som fokuserar på att bygga och upprätthålla relationer med sina viktigaste kunder.

Karriärmöjligheterna inom KAM varierar beroende på företagets storlek, bransch och geografiska område, men det finns vissa vanliga karriärvägar inom KAM som kan leda till många olika roller och ansvarsområden.

Ta nästa kliv i karriären bland annat med KAM

Några karriärvägar inom KAM inkluderar:

KAM-specialist: Som KAM-specialist fokuserar du på att bygga och underhålla relationer med företagets viktigaste kunder. Du är ansvarig för att förstå kundernas behov och se till att företagets produkter och tjänster lever upp till deras förväntningar.

KAM-ledare: Som KAM-ledare ansvarar du för att utveckla och implementera KAM-strategin för företaget. Du har vanligtvis ansvar för att leda och utbilda en grupp KAM-specialister för att säkerställa att företaget upprätthåller starka relationer med sina viktigaste kunder.

KAM-ansvarig: Som KAM-ansvarig ansvarar du för hela KAM-funktionen i företaget. Du är ansvarig för att utveckla och genomföra KAM-strategin och säkerställa att företagets viktigaste kunder är nöjda och lojala mot företaget.

Affärsutvecklare: Som affärsutvecklare ansvarar du för att identifiera nya affärsmöjligheter med befintliga eller nya kunder. Du arbetar nära KAM-teamet för att identifiera kundbehov och utveckla nya produkter eller tjänster som kan tillgodose dessa behov.

Marknadschef: Som marknadschef ansvarar du för att utveckla och genomföra marknadsföringsstrategin för företaget. Du arbetar nära KAM-teamet för att säkerställa att marknadsföringsinsatserna riktas mot de rätta kunderna.


Vill du ha mer information?

Hör av dig, så berättar vi mer om våra Key Account Manager-utbildning och hjälper dig att hitta rätt.

Avslutad utbildning kunna arbeta som KAM


Vanliga frågor och svar om ”Vad innebär utbildning inom Key Account Management?”

Vad innebär Key Account Management?

Key Account Management (KAM) är en affärsstrategi som används av företag för att hantera och utveckla långsiktiga relationer med deras viktigaste kunder, eller ”nyckelkunder”.

Det innebär att företaget fokuserar på att bygga starka och hållbara relationer med några utvalda kunder som är strategiskt viktiga för företagets tillväxt och framgång.

Vad krävs för att bli Key Account Manager?

För att bli en Key Account Manager (KAM) krävs det vanligtvis en kombination av utbildning, erfarenhet och färdigheter, branschkunskap och ledaregenskaper.

Ju mer erfarenhet och färdigheter du har, desto mer konkurrenskraftig blir du på arbetsmarknaden för KAM-jobb.

Vad är Key Account Manager utbildning?

En utbildning för att bli Key Account Manager kan du bland annat få genom Mercuris utbildningsutbud. Du som jobbar som säljare redan idag får då värdefulla verktyg och lärdomar som gör att du kan börja arbeta med Key account Management i din organisation.

Hur mycket tjänar en Key Account Manager?

Enligt Unionen ligger det normala löneintervallet mellan 44 000-68 000 kronor. Det kan finnas orsaker till att du ligger både under och över intervallet.