Vem kan gå ledarskapsutbildning?

Att utveckla dina färdigheter inom ledarskap genom en utbildning i ledarskap är något du troligtvis aldrig kommer ångra oavsett om du är ledare eller inte. En ledarposition är komplex och kommer med många utmaningar och du behöver många olika verktyg för att kunna hantera dem. Utbildning ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper och när du lär dig om hur du kan leda andra lär du dig även mycket om dig själv och om hur du fungerar både som människa och ledare.

Vem kan gå ledarskapsutbildning? – Mercuri

Utbildning i ledarskap

Det är inte nödvändigt att ha en befattning som ledare för att gå en utbildning i ledarskap, eftersom det kan vara värdefullt för alla att ha ledarskapskompetenser, oavsett vilken roll man spelar i organisationen eller i livet. Utbildning i ledarskap ger verkligen utveckling för livet och en ledarskapsutbildning är något du kommer ha nytta av såväl i ditt yrkesliv som i ditt privatliv. Våra ledarskapsutbildningar är öppna för alla som vill utveckla sina ledarskapskompetenser, oavsett om de har en befattning inom ledarskap eller inte.

Gå en ledarskapsutbildning

Ska du gå en ledarskapsutbildning? På den här sidan hittar du mer information om Mercuri Internationals olika ledarskapsutbildningar och du kan även läsa mer om vilken utbildning i ledarskap som kan passa dig. Oavsett om du är ny som ledare eller har arbetat som ledare ett tag, men vill fräscha upp dina kunskaper med nya verktyg och stärka dina färdigheter genom att gå en ledarskapsutbildning.

Ny som chef eller erfaren ledare?

Många som kommer till oss och ska gå en utbildning i ledarskap har jobbat som ledare länge men har tidigare inte gått en formell ledarskapsutbildning, men har med tiden kommit på att det är fler saker de behöver kunna. Så du behöver inte vara ny som chef för att behöva en utbildning i ledarskap. Under en utbildning i ledarskap lär du dig ofta saker om dig själv som du inte kände till eller tidigare bara anat.

En ledarskapsutbildning passar för

En ledarskapsutbildning kan vara särskilt användbar för följande personer:

 • Nyblivna ledare eller andra personer som planerar att ta på sig ledarroller i framtiden och vill kunna ha tillgång till rätt verktyg.
 • Ledare som vill förbättra sina ledarskapskompetenser och lära sig nya verktyg och rätt tekniker för att leda sitt team eller organisationen.
 • Personer som vill utveckla kommunikations-, samarbets- och beslutsfattandefärdigheter, som är värdefulla i många olika roller och situationer.
 • Personer som vill ha en konkurrensfördel i sin karriär och göra sig mer eftertraktade på arbetsmarknaden genom att ha en utbildning inom ledarskap.
Klart du ska gå en ledarskapsutbildning - lär dig bli ledare.


Utbildning i ledarskap

Under en ledarskapsutbildning lär du dig många olika bra saker som du som ledare kommer ha nytta av och behöver kunna i din vardag som ledare. Några saker en ledarskapsutbildning lär dig och ger dig verktyg inom är:

 • Feedbackträning
 • Coaching
 • Skapa motivation och engagemang
 • Hålla svåra och utmanande samtal
 • Anpassa ledarskap efter individ och situation
 • Hålla utvecklingssamtal på rätt sätt

Om du behöver mer kunskaper och vill lära dig leda andra på ett bra sätt så gå med andra ord en ledarskapsutbildning så får du de insikter som behövs.

Vad är utbildning i ledarskap och varför är det viktigt att investera i det?

Ledarskap kan beskrivas som förmågan att leda och inspirera en andra mot ett gemensamt mål eller syfte. En ledare ansvarar för att skapa en vision för organisationen eller teamet, kommunicera den på ett tydligt och bra sätt och leda genom exempel och motivation.

Att investera i ledarskap genom en chefsutbildning eller en utbildning i ledarskap är viktigt eftersom det kan ha en stor inverkan på organisationens framgång. Under en ledarskapsutbildning lär du dig hur du kan inspirera och motivera dina anställda att vara mer produktiva och engagerade, vilket kan öka företagets effektivitet och prestation. Ledarskap kan också påverka företagskulturen, skapa en positiv, bra och inkluderande miljö och främja innovation och kreativitet.

Utbildning bidrar till en stark organisation

Investeringar i ledarskapsutbildning ger mycket och på lång sikt kan dessa investeringar i ledarskapsutbildning bidra till att skapa en stark och hållbar organisation som kan navigera genom förändringar och utmaningar på ett effektivt och bra sätt.

Får ledare leda på olika sätt? Vad är bra och rätt? utbildning i ledarskap


Vilka karriärmöjligheter finns det för personer med ledarskapsutbildning?

Det finns många karriärmöjligheter för personer med ledarskapsutbildning, eftersom ledarskapsförmågor är eftertraktade inom en mängd olika branscher och organisationer.

Ledarskapsutbildning kan öppna dörrar till chefspositioner, från mellanchefsnivå till högsta ledningsnivå. Personer med ledarskapsutbildning kan också arbeta som managementkonsulter och hjälpa företag att utveckla strategier och förbättra sin verksamhet på olika sätt.

På Mercuri International utbildar vi också många ledare inom HR genom utbildning i ledarskap. Deltagare som går våra utbildningar får stor nytta av det de lär sig på olika sätt. Inom HR arbetar man med att leda och utveckla personalavdelningen, rekrytera och behålla talanger, samt utveckla personalstrategier och då kan en chefsutbildning vara en bra idé.

Projektledare: Projektledare är en annan karriärmöjlighet för personer med ledarskapsutbildning. Som projektledare får man ta ansvar för att driva projekt framåt, hantera resurser och leda team på ett bra sätt.

Dessa är bara några exempel på karriärmöjligheter för personer med ledarskapsutbildning. Ledarskapsförmågor är eftertraktade inom många olika branscher, så det finns möjligheter till karriärutveckling och många olika vägar att ta. Världen behöver bra ledare!


Vilken typ av personer är lämpliga för ledarskapsutbildning?

Ledarskapsutbildning kan vara lämplig för olika typer av personer, både de som redan är i en ledande position och de som vill förbereda sig för en ledande roll i framtiden och hitta sitt sätt att leda.

På den här sidan får du lära dig mer om vad ledarskap och utbildning i ledarskap handlar om, lämplig chefsutbildning och hur du kan utbilda dig som chef och ledare. Utbildning ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper och är en värdefull investering av din tid för att du ska få de färdigheter du behöver. Det gör dig tränad på såväl kommunikation, som feedback, coaching och så vidare. Du lär dig med andra ord hur du praktiskt går tillväga för att leda.

Gå ledarskapsutbildning och lär dig att bli ledare.

Vem kan delta i en ledarskapsutbildning?

Ledarskap handlar främst om att få alla medarbetare att sträva mot samma mål. Att gå en ledarskapsutbildning hjälper dig att bli medveten om dina starka och svaga sidor och att göra något åt dem.

En ledarskapsutbildning är relevant att gå oavsett om du leder ett litet team på bara några få personer eller om du är högsta chef. Troligtvis får du hantera olika slags ledarskapsutmaningar beroende på vilken ledarroll som du har och därför erbjuder Mercuri International också flera olika typer av ledarskapsutbildningar, så att du enkelt kan hitta det du behöver.

Läs mer om vår utbildning här nedanför för att hitta ditt sätt att leda. Upptäck hur du kan utveckla dig själv som chef och ledare och få reda på mer om vad vi egentligen gör på en utbildning.

Ny som chef

En utbildning för chefer – ny chef, tilltänkt eller blivande chef. Helt enkelt för dig som längtar efter rätt förutsättningar för att du ska kunna lyckas i din nya roll och få en ny verktygslåda för ditt ledarskap!

För att bli en bra ledare och chef krävs både motivation, mod och lust, men du behöver också hitta nya kompetenser. Den här utbildningen för chefer gör att du får en flygande start när du är ny som chef och vill utvecklas i ditt ledarskap och ditt sätt att leda.

Coachande Ledarskap

Under den här utbildningen lär du dig hur du blir en coachande ledare med ett tydligt sätt att kommunicera, vilket är mycket användbart när chefer ska hjälpa sina medarbetare att hitta rätt.

Vi kommer praktiskt att träna coaching där du lär dig att ställa frågor på olika sätt, ta del av medarbetarens problem, avsätta tid, lyssna på personen, observera andra och ge coachande återkoppling.

Mellan varje träningspass får du korta teorigenomgångar med praktiska tips för effektiv coaching. Du får en ökad färdighet i att i din roll som chef ge feedback till dina medarbetare och att använda GROW-modellen, en modell som tar dig som chef och den du coachar från mål till handling.

Utvecklande Ledarskap

Vår utbildning Utvecklande Ledarskap – UL, som vi erbjuder i samarbete med Försvarshögskolan, passar bra för chefer som vill utvecklas och nå resultat i ledarskapet. Du får en ökad insikt om dina egna ledarbeteenden och lär dig hur du på olika sätt kan jobba med dina medarbetares utveckling med mål att nå högre effektivitet, bättre resultat och mer arbetsglädje i organisationen eller arbetsgruppen. Utvecklande Ledarskap handlar om att ge frihet utan att detaljstyra dina medarbetare.

Framgångsrikt ledarskap (Digital utbildning)

Har du inte möjlighet att komma till Stockholm och gå våra klassrumsutbildningar face to face kan vi också erbjuda digitala ledarskapsutbildningar som du gör via din dator, tablet eller smartphone. I en digital utbildning får du möjlighet att träna när och var det passar dig på just det du behöver inom ledarskapet.

Företagsanpassade utbildningar inom ledarskap

Är ni flera på företaget som vill gå samma utbildning och utvecklas inom ledarskapet? Då kan vi företagsanpassa en utbildning exakt efter era behov.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan jobba med din organisation och hur ledarskapsutbildning hjälper er till framgång.

Under en utbildning får du och dina medarbetare tid att fundera över er egen process och öka era kunskaper inom ledarskapsområdet exakt där ni behöver.


Vilken typ av ledarskapsutbildning passar mig?

Det finns några saker att tänka på innan du väljer utbildning för att utveckla ledarskapet. Vilken erfarenhetsnivå ligger du på när det kommer till att leda? Vilka kunskaper har du idag? Vilka problem vill du lösa? Behöver du en generell ledarskapsutbildning som hanterar många av dina utmaningar inom ledarskapet eller vill du djupdyka inom ett specifikt område?

Vidare kan du också fundera över hur många utbildningsdagar du vill att kursen ska vara, samt om du föredrar att ses face to face tillsammans med ledaren och klasskamraterna eller hellre studerar för dig själv genom en digital kurs.

Mercuri International förespråkar så kallad hybrid inlärning där vi bland annat blandar digitala moduler med fysiska eller virtuella träffar tillsammans med ledaren och de andra utbildningsdeltagarna. På så sätt får du tillgodogöra dig kunskaper från många olika håll.

Krav som ställs för att gå en ledarskapsutbildning

Alla kan gå en ledarskapsutbildning. Men för att få ut det mesta av en utbildning finns det några saker du kan tänka på innan du bokar dig!

Se till att du har valt rätt svårighetsnivå på din utbildning. Utbildningar som riktar sig till högre chefer behandlar ofta ledarskapsutmaningar på hög nivå. Tampas du med utmaningar som till exempel nya ledare ofta har, kan det vara bra att välja en sådan kurs istället så att de kunskaper du behöver ligger på rätt nivå.

På vår utbildning Utvecklande Ledarskap vill vi att du har varit chef i minst sex månader och det är för att du ska få ut det mesta möjliga av kursen.

Hur förbereder jag mig inför en ledarskapsutbildning?

Inför en utbildning brukar vi bland annat ofta skicka ut ett förberedande material till dig att ta del av innan utbildningen. Det kan handla om att du behöver göra en egen behovsanalys av dig själv och din ledarsituation.

Vilka utmaningar du tampas med och dina förväntningar på de kommande dagarna kan också vara saker som kan vara värda att fundera över innan utbildningen väl börjar. När du förbereder dig ordentligt kommer du känna dig mer redo att ta till dig nya kunskaper och nya sätt att tänka och arbeta på.

Att förbereda sig inför en ledarskapsutbildning är ett viktigt steg för att få ut det mesta av din utbildning. Här är några tips för att hjälpa dig att förbereda dig:

 1. Sätt upp mål: Innan du börjar din ledarskapsutbildning bör du sätta upp mål för vad du vill uppnå. Detta kommer att hjälpa dig att fokusera på vad som är viktigast under din utbildning.
 2. Läs på om ämnet: Läs på om ämnen som behandlas under utbildningen för att få en bättre förståelse och förbereda dig mentalt. Detta kan inkludera böcker, artiklar, bloggar, poddar och videor.
 3. Fundera på dina styrkor och svagheter: Reflektera över dina styrkor och svagheter som ledare och fundera på vad du vill förbättra eller utveckla under din utbildning.
 4. Nätverka med andra deltagare: Försök att få kontakt med andra deltagare i utbildningen innan kursen startar, och diskutera vad ni vill få ut av utbildningen.
 5. Förbered dig praktiskt: Se till att du är väl förberedd praktiskt inför utbildningen. Detta kan inkludera att se till att du har de nödvändiga verktygen och resurserna, och att du har en plan för hur du ska hantera din tid under kursen.
 6. Var öppen för nya perspektiv: Var öppen för nya perspektiv och lärdomar under utbildningen. Ledarskap är en ständigt utvecklande process, och det är viktigt att vara beredd att ta till sig nya idéer och metoder för att bli en bättre ledare.

Vill du ha mer information?

Funderar du över något? Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra olika ledarskapsutbildningar och hjälper dig att hitta rätt.


Vanliga frågor och svar: Vem kan gå ledarskapsutbildning?

Varför ska man gå ledarskapsutbildning?

Ledarskap handlar om att förstå olika typer av personer, kommunikationsstilar och beteendemönster. Det finns alltid behov av bra ledare och organisatörer och eftersom samhället hela tiden förändras kommer det även behövas nya kunskaper i hur man organiserar, leder och motiverar personal.

Att gå en ledarskapsutbildning kan vara en väldigt värdefull investering för både individer, ledaren och organisationer av flera anledningar:

Gå ledarskapsutbildning och lär dig att bli ledare.

 • Utveckla ledarskapskompetenser: Genom en ledarskapsutbildning kan man lära sig de nödvändiga färdigheterna och teknikerna för att bli en effektiv ledare. Detta kommer inkludera att lära sig nya kunskaper inom kommunikation, beslutsfattande, teambuilding, motivation, konflikthantering, och även andra viktiga färdigheter.
 • Förbättra karriärmöjligheterna: Att ha en ledarskapsutbildning kan vara en stor fördel när du ska söka nya jobb eller befattningar. Arbetsgivare letar ofta efter kandidater med ledarskapskompetenser och en utbildning på området ger absolut en fördel gentemot andra sökande.
 • Höja produktiviteten: En effektiv ledare ska hjälpa sitt team att arbeta mer effektivt och produktivt. Genom att lära sig att kommunicera tydligt, sätta upp tydliga mål, och även motivera teammedlemmarna kommer ledaren leda sitt team till framgång.
 • Stärka organisationen: Ledarskapsutbildning ger en organisation möjligheten att stärka sin ledarkultur och bygga en stark pipeline av ledarskapskompetenta medarbetare. Detta kan hjälpa organisationen att växa och nå sina mål på lång sikt.

Ledarskapsutbildning ger alltså en individ möjligheten att utveckla viktiga ledarskapskompetenser, förbättra karriärmöjligheterna, höja produktiviteten och även stärka organisationen.

Kan man lära sig att bli ledare?

Ja, ledarskap är något som kan läras och utvecklas. Det är sant att vissa personer har en naturlig fallenhet för ledarskap, men det betyder inte att de är födda ledare. Det finns många ledare som har lärt sig att bli effektiva genom utbildning, erfarenhet och feedback.

Ledarskapskompetenser kan läras genom utbildning, coachning och mentorskap. Genom att lära sig om olika ledarskapsstilar, verktyg och även tekniker kan en person utveckla sina färdigheter som ledare och få kunskaper som ger nytta i arbetslivet. Erfarenhet är också viktig för att utveckla ledarskapskompetenser eftersom det ger möjlighet att prova olika metoder och det hjälper också när man ska lära sig av sina misstag.

Feedback är också avgörande för att bli en bättre ledare. Genom att få feedback från medarbetare och andra ledare kan man lära sig vad man gör bra och vad man behöver förbättra.

Även om vissa människor har en naturlig fallenhet för ledarskap, är ledarskap något som kan läras och utvecklas genom utbildning, erfarenhet och feedback.

Vad krävs det för att bli chef?

En fråga vars svar är helt upp till din arbetsgivare. Idag arbetar många som chef utan en formell chefs- eller ledarskapsutbildning och ibland krävs endast att du har den produktkunskap som krävs för att utföra dina arbetsuppgifter. Det kan också vara så att du lagstadgat inte ska arbeta i din yrkesroll utan en viss licens. Chef får du dock vara ändå, men utan färdigheter inom ledarskap kan det bli en större utmaning.

Vad ingår i en ledarskapsutbildning?

Under Mercuris ledarskapsutbildningar hjälper vi dig och ger dig många nya verktyg. Vi jobbar både med teori och praktik, grupparbeten och även olika praktiska övningar. I en del av våra ledarskapsutbildningar gör vi övningar tillsammans med skådespelare vilket hjälper dig då du får träna på praktiska ledarskapsutmaningar som kan uppstå under en arbetsdag. Under en utbildning lär du dig mer om alla slags nya utmaningar som kan uppkomma i ditt jobb som ledare.

På utbildningen träffar du andra ledare som kommer ha liknande erfarenheter som du har och som du kommer kunna byta erfarenheter med.

Mercuris utbildningsledare är alla erfarna inom ledarskap och delar gärna med sig av sina erfarenheter, verktyg och coachar dig kring dina utmaningar.