Aktivt Medarbetarskap gör alla till vinnare

I en del organisationer löser man utmaningar nästan lika fort som de uppstår. Kanske löses de av någon som inte ens har dem som arbetsuppgift. I andra organisationer hopar sig utmaningarna i lika snabb takt som kaffekopparna i diskhon (!) och chefens telefon ringer varm med frågor från medarbetare. Varför är det så?

Jag misstänker att de flesta ledare önskar sig medarbetare som…

  1. Tar ansvar för att stötta sin närmaste chef
  2. Tar ansvar för att påverka sina kollegor i en positiv riktning
  3. Tar ansvar för sina egna, gruppens och företagets mål

Hur når vi då dit? Och vad är chefens jobb? Vi kan börja med att titta på hur begreppen ”Aktivt medarbetarskap ” och ”självledarskap” hänger ihop. För mig handlar det om två saker. Dels att medarbetare tar mer eget ansvar i sitt dagliga arbete och kan leda sig själva, dels att cheferna använder ledarbeteenden som uppmuntrar och stimulerar medarbetarna att ta detta aktiva ansvar. Det ena fungerar inte utan det andra. Talesättet ”Beteenden föder beteenden” stämmer verkligen i detta sammanhang. Cheferna kan med sina beteenden uppmuntra det aktiva medarbetarskapet, men lika snabbt ta död på det.

Jag som medarbetare kan peka på chefen och säga att det är ”ditt fel” – ”Det var ju du som sa att jag skulle göra så”.

Om man som ledare använder sig av konventionella ledarbeteenden, får man jobba med yttre motivation och pusha medarbetarna hela tiden. Det finns en stor risk att medarbetarna blir passiva och inväntar direktiv och instruktion från chefen. En medarbetare kan ju rent av tycka detta är ganska bekvämt då hen slipper tänka och ta ett eget ansvar. Om det dessutom blir fel så kan jag som medarbetare peka på chefen och säga att det är ”ditt fel” – ”Det var ju du som sa att jag skulle göra så”.

Att behöva stå för direktiv och yttre motivation tar mycket tid och energi. Chefen behöver hela tiden vara tillgänglig. Självklart ska jag som ledare sätta tydliga mål och med bra verktyg målstyra gruppen – ingen tvekan om det. Den stora frågan är hur jag som ledare skapar en delaktighet hos medarbetarna så att alla känner inspiration och motivation att tillsammans arbeta mot målen.

Ge kraft åt den inre motivationen

Försvarshögskolans koncept ”Utvecklande Ledarskap” – som har sin grund i Transformational Leadership – definierar och beskriver vilka ledarbeteenden som är gynnsamma för att skapa medvetenhet på kort sikt och får medarbetare att ta ett eget ansvar på längre sikt. Detta ger kraft åt den inre motivationen och drivkraften hos människor. Konceptet visar också vilka ledarbeteenden som ger motsatt effekt – negativa konventionella och destruktiva ledarbeteenden.

Destruktiva ledarbeteenden är tyvärr vanligare än man kan tro i arbetslivet idag och det är just dessa beteenden som långt ifrån utgör en god sågrund för aktiva medarbetare som vågar tänka och agera på egen hand. När jag pratar med ledare så tror många av dem att det är på detta sätt man ska agera som chef. Man förväntas ha svar på alla frågor och vara den som har full koll och styr verksamheten.

Vad krävs av organisationen?

Utifrån min erfarenhet behöver man – för att uppnå Aktivt medarbetarskap – sätta fokus på två områden. Utvecklar vi dessa två områden får vi verkligen en ”vinna-vinna” situation.

Cheferna/Ledarna – Göra ledarna medvetna om hur deras beteenden uppfattas hos medarbetarna, det vill säga skapa en medvetenhet. Utifrån denna medvetenhet behöver de sedan få praktiska verktyg som de kan använda för att ta ett eget ansvar och gå från att uppfattas mindre negativt till att uppfattas som utvecklande ledare. Det gör ledarna genom att använda ledarbeteenden som är mera gynnsamma och utvecklande för medarbetarna.

Medarbetarna – Göra medarbetarna medvetna som vad eget ansvar innebär. Vissa medarbetare kräver att få ta eget ansvar – den yngre generationen är exceptionell här – andra tycker det är svårt och jobbigt att ta ett eget ansvar. Fundera tillsammans på vad det kan bero på och hur du som ledare kan hjälpa denna medarbetare att ta ett eget ansvar.

När jag diskuterar dessa områden med medarbetare kan jag ibland slås av vilka grundläggande beteenden som inte alltid finns på plats, till exempel att säga hej till sina kollegor.

Det är också viktigt att få medarbetare att förstå att de har ansvar för att ge sin närmaste chef feedback. Många medarbetare tycker att det endast är chefens ansvar. Medarbetare tycker – ”bakom stängda dörrar” – saker om sin chef, men gör inte chefen medveten om detta. Upplever du att detta förekommer i er organisation, fråga dig själv om du som ledare är öppen för feedback och vilken feedbackkultur som finns i er organisation.

Vad vinner vi med Aktivt Medarbetarskap?

Cheferna frigör tid och får medarbetare som trivs, utvecklas och stannar kvar. Chefen får också en resurs i medarbetarna som kommer ta för sig och hjälpa till att utveckla verksamheten och säkra att ni når målen.

Medarbetarna känner sig delaktiga – och på så sett sedda och uppskattade – i sitt arbete. Ökad motivation och energi att aktivt bidra till gruppens och företagets strategier och mål.

Checklista för Aktivt medarbetarskap!

  1. Skapa ett tryggt arbetsklimat där det är ok att misslyckas – och lära tillsammans.
  2. Hjälp medarbetarna att agera aktivt genom att ”bjuda in” dem att själva få tänka till. Ställ frågan ”Vad kan du göra?” eller ”Vad är ditt ansvar i detta?”
  3. Uppmuntra och pusha, samtidigt som du visar att du finns där på vägen.
  4. Se dina medarbetare – ge feedback – när de tar egna initiativ. Ingen vill bli tagen för givet.
  5. Släpp fram medarbetarna! Skapa delaktighet bland annat genom att använda ett coachande förhållningsätt

Katarina Hansson, Senior Consultant

Katarina har under de senaste 25 åren arbetat med utvecklingsprojekt i kundintensiva företag med ledare och medarbetare. Hennes huvudsakliga inriktning är det mjuka ledarskapet – coaching, flexibelt ledarskap, utvecklande ledarskap, change management, kommunikation, svåra samtal och motivation.

frukostseminarium 27 mars

VÅRA KUNDER BERÄTTAR: ”SÅ FICK VI EN ORGANISATION DÄR BÅDE LEDARE OCH MEDARBETARE UTVECKLAS”

Välkommen på frukostseminarium och inspireras kring hur ett starkt och utvecklande ledarskap bereder vägen för självgående och motiverade medarbetare!

Fortsätt att utveckla ditt ledarskap!

KLASSRUMSUTBILDNING: Utvecklande Ledarskap

Läs mer

DIGITAL UTBILDNING: Att motivera människor

Läs mer

Så här kan vi jobba företagsanpassat med er organisation

Läs mer