Bli en bättre ledare för ditt team

Påståendet är självklart! Givetvis vill jag bli en bra ledare för mitt team och mina medarbetare.

Att lyckas behålla talanger är av stor vikt för företag i dagens osäkra tider och här spelar ledarna en viktig roll för att få duktiga medarbetare att stanna kvar i organisationen.

Ledare som inte lyckas vinna medarbetarnas förtroende och påverka dem i positiv riktning kan istället bli en kostsam investering för företaget.

Bli en bättre ledare för ditt team – Mercuri

Handlingar som påverkar affärsresultatet

I den här artikeln kan du ta del av några av våra bästa tips kring hur du kan vara en bättre ledare för ditt team och säkra att dina handlingar som chef har en positiv effekt på såväl medarbetare som affärsresultatet.

Därför är chefen så viktig

Som ledare har du ofta många uppgifter att hantera, men värt att tänka på är att en chef som har bråttom, har mycket på gång och verkar irriterad och stressad inte är någon man så gärna delar med sig av sina tankar till.

Man vågar helt enkelt inte störa eller riskera att inte bli tagen på allvar. När ledare inte tar sig tiden att lyssna på medarbetare finns risken att fantastiska förslag och idéer faller mellan stolarna.

Vad utmärker en bra ledare?

Du som ledare har verkligen en viktig plats i organisationen. Även ledare är människor, men ett antal beteenden är viktigare än andra för dig som ledare att behärska. Till exempel har du dessa beteenden:

  • Jag är tydlig och berättar vad jag vill
  • Jag lyssnar och är lyhörd
  • Jag visar omtanke och empati
  • Jag är öppen för att ge och ta emot feedback
  • Jag tar beslut och står för dem
  • Jag visar uppskattning för små och stora insatser
  • Jag vet när jag ska använda ett coachande förhållningssätt
  • Jag har förtroende för mina medarbetare och ger frihet
  • Jag hanterar konflikter och svåra samtal utan att backa undan
  • Jag är en tydlig kommunikatör

Vad kan man utveckla i sitt ledarskap?

Men var ska jag börja? Hur blir jag egentligen en god ledare? Ofta hör vi ”Börja med dig själv”. Men, varför är det så viktigt att göra det? Jo, för det är dig som ledare alla medarbetare tittar på.

Vilka signaler skickar en chef som inte säger hej?

En bra ledare är ett föredöme för sitt team och någon man gärna lyssnar på. Både när det kommer till hur man ska agera på arbetsplatsen men också hur man ska platsa i teamet.

Här följer många beteendet hos sin chef. Vad ger det för signaler när chefen till exempel inte hälsar på morgonen eller pratar mer än hen lyssnar?

En bra ledare har god insikt om sina egna beteenden

Som ledare får du därför räkna med att det är viktigt att vara en förebild för dina medarbetare. Det kommer ”på köpet” i rollen som ledare vare sig du vill eller inte. Detta ställer stora krav på att du som ledare har en god insikt om dig själv, ditt beteende och hur det påverkar andra.

Läs mer om hur chefer och ledare kan utvecklas genom en utbildning

Gå en utbildning inom Ledarskap!

Ta dig tid att arbeta med och lyckas i ditt ledarskap. Vi finns här för att hjälpa dig.

Läs mer om våra Ledarskapsutbildningar

Att utvecklas kräver mod, vilja och nya färdigheter

Säg att du som ledare skulle bestämma dig för att börja arbeta med ditt beteende och hur du kommunicerar. Att ta ett sådant beslut är en stor sak som kräver mod, vilja och kanske nya färdigheter. Du börjar fundera på hur en bra ledare verkligen handlar och hur du kan förmedla till dina medarbetare vad de ska göra på ett sätt som ger arbetslust? Vad behöver de av dig som ledare?

Hur ser ditt startläge ut som chef?

Men innan du börjar fundera på vart du ska och börjar sätta upp nya mål för dig själv. Ta en stund och fundera på var du befinner dig idag. Fråga dig själv – Hur bra är du som chef just nu? Vad är ditt startläge? Och vad behöver du utveckla? Är bilden tydlig? Finns det några speciella utvecklingsområden?

Viktigt att känna till dina brister

Många ledare upplever att de gör ett bra jobb som ledare och att de är skickliga på att skapa motiverade team, men känner samtidigt att det är svårt att riktigt veta vad deras medarbetare egentligen tycker.

Kanske får man sällan tydlig feedback från andra på sitt sätt att leda och saknar därför verktyg för att arbeta med sitt ledarskap och genom sina beteenden leda andra till nästa steg. Att veta om dina brister är inte bara viktigt för dig som chef utan också för företaget och din karriär.

Saker och verktyg som är viktiga för medarbetarna

Ögonblick av verklig arbetsglädje

En ledare vi hade ett samtal med kunde sätta ord på sina känslor så här:

”Ibland får jag en härlig känsla när jag ser en kollega i teamet jag leder leverera, prestera och växa. Det är ögonblick av verklig arbetsglädje för mig när jag får se mina medarbetare utveckla nya färdigheter. Genom att få mer tydlig feedback av mina medarbetare på hur jag uppfattas skulle jag kanske få den härliga känslan oftare och dessutom göra ett bättre jobb.

”Det där landade inte bra”

Ibland kan jag däremot känna att det är tvärtom, att jag sagt eller gjort något som inte ”uppfattas så bra” av mina medarbetare och som måste gjort dem irriterade.

Till exempel förra veckan när jag var otydlig med att ge instruktioner. Jag hade bråttom och stämde inte av med andra kring våra mål. Efteråt förstod jag att ”det där landade inte bra”, men då var det för sent att göra det ogjort.” Känner du igen dig i din organisation?

På vilka sätt måste chefen jobba?

Men hur gör jag då om jag vill kunna bli den allra bästa ledaren jag kan vara för mina medarbetare? Vilket jobb måste jag göra för mig själv och för medarbetarna i teamet? Svaret på vår fråga är…

På kort sikt

behöver du på ett konstruktivt sätt kunna skapa medvetenhet hos medarbetaren i din organisation om vad hon/han gör som fungerar bra och vad som kan utvecklas. Vilka mål ska nås? Vägen dit handlar ofta om bra feedback och olika former av kompetensutveckling och när du är rak och ärlig på bästa sätt i era samtal visar du en öppenhet som de flesta uppskattar.

På lång sikt

behöver du skapa ett ökat ansvarstagande hos medarbetaren. Vägen dit innefattar delegering och att kunna kommunicera med olika ledarstilar för att skapa trygghet och förståelse. Ibland gör ledare misstaget att leda på det sätt som de själva vill bli ledda, vilket enbart fungerar om dina medarbetare har exakt samma personlighet som du själv har. Faktiskt så är det så att det inte finns en ledarstil som passar för alla.

Du behöver också ge tydliga mandat, motivation samt mycket stöd i form av beröm och erkännande[1].

Jobb som chef mer utmanande utan gemensamma mål i teamet

Är det mitt eller omvärldens fel?

Ja, det kan låta tufft, och många kanske känner sig tveksamma till ledarskapet och om de kommer klara av att leda andra i verksamheten på ett effektivt sätt, samtidigt som de skapar en känsla av gemenskap och delaktighet. En del frågar sig – det kan ju inte bara bero på mig, det finns ju också en omvärld som påverkar?

Endast 21% känner engagemang på sin arbetsplats

Gallups senaste undersökning ”State of the Global Workforce 2022” visar att endast 21% av de anställda känner engagemang på sin arbetsplats och inte mer än 33% av de anställda trivs på sin arbetsplats[2]. Den viktigaste lösningen till att få upp dessa relativt låga siffror mer är enligt Gallup; bättre ledare och ledarskap.

Cheferna behöver bli bättre på att lyssna!

Det är viktigt att chefer börjar ta ansvar för ledarskapet. De behöver bli bättre coacher, lyssnare och utveckla sin kommunikation. De behöver ta reda på vad som motiverar deras team och väcker deras arbetsglädje när de arbetar med mål för verksamheten.

Din kommunikation till ditt team visar vägen till deras viktigaste mål

Hur leder man ett team?

Hur gör jag då för att framgångsrikt leda ett team?

Hur ska teamet jobba? 

Om teamet ska kunna leverera behöver du tydliggöra deras mål klart och tydligt. Hur ser strategin ut för att nå fram och vart är de på väg? Det behöver också var tydligt vem som ska göra vad och hur de olika rollerna ska samverka.

Vad är teamets mål?

Dela gärna upp målet i flera delmål och säkra att alla har förstått uppgiften. Självklart är det viktigt att följa upp målen så att dina medarbetare vet om det klarat målen eller ej.

Bygg en feedback-kultur

För att veta vad vi gör bra och vilka utvecklingsområden vi har behöver vi få feedback. Men det är inte bara dina medarbetare som behöver få återkoppling även du som ledare behöver kontinuerlig feedback för att utvecklas.

Lämna dörren öppen

”Min dörr står alltid öppen…” är en vanlig men viktig sägning där många kanske inte alltid håller vad de lovar. Men faktum är att hur viktigt det än är att du gör tid för dina egna arbetsuppgifter behöver du också vara närvarande och visa intresse för dina medarbetare. Uppföljningar och avcheckningar är oerhört viktiga för att skapa motivation och engagemang.

Hur motiverar du dina medarbetare?

Vi är alla olika. Därför är det viktigt att du tar reda på vilken typ av motivation dina olika medarbetare behöver för att kunna prestera så bra som möjligt. När någon går igång på att bli utmanad behöver en annan mer trygghet.

Låt dina medarbetare känna sig trygga

I en arbetskultur där man inte vågar säga vad man tycker och känner mår ingen bra och kan då inte heller prestera sitt bästa. En grupp med hög psykologisk trygghet kännetecknas av att medarbetarna vågar säga vad de tänker och att alla bemöts med respekt. 

Fira tillsammans

För att stärka vi-känslan i teamet är det viktigt att fira både små och stora framgångar. För det mesta är det ett välkommet avbrott att uppmärksamma en medarbeter eller ett teams framgång med extra gott fika!

Dina negativa känslor har sällan rätt

Det är lätt att ta sig vatten över huvudet när man ska förändra sitt eget beteende. Kom ihåg att dina negativa känslor sällan har rätt och ditt beslut att lära dig nya saker kommer gå i lås om bara viljan finns. Ta lagom stora steg när du jobbar med att leda ditt team, även om du gärna blir en starkare ledare på jobbet redan idag.

Med självinsikt och mod kommer du att växa i rollen som ledare. Om du arbetar med ditt ledarskap successivt ökar dina chanser att lyckas och nå ditt mål. Du har alla förutsättningar att bli en riktigt bra ledare. [3].

Vi rekommenderar att du börjar med tipsen nedan.

3 saker att arbeta med för att bli en bättre ledare för ditt team

Tips 1. Medvetenhet

Genom bra feedback blir du som chef medveten om hur dina beteenden som ledare påverkar andra på jobbet. En gemensam nämnare för en bra ledare är självkännedom och inre trygghet. En stressad ledare som beteer sig irrationellt eller irriterat, har ofta att göra med att ledaren inte tar sig tid att reflektera över hur hen mår.

Tips 2. Reflektion

Du har ett ansvar som chef att ständigt utveckla din kapacitet genom att reflektera kring de lärdomar du gör i din vardag som ledare för ett team.

Tips 3. Ansvar

Ge dina medarbetare och ditt team möjlighet att utvecklas och nå de uppsatta målen. Du har även ansvar för ditt eget agerande som ledare. Du är den enda som kan göra de förändringar du bestämt dig för. 

Var sann mot dig själv

Varför inte vara lite som Pippi Långstrump på din ledarskapsresa? Hon är sann mot sig själv och har ett mod utöver det vanliga. Hon stark men även snäll. Goda egenskaper för alla ledare och chefer som leder andra och dessutom vill lyckas i sitt ledarskap.

Det här har jag aldrig provat tidigare, så det klarar jag helt säkert!”
Pippi Långstrump


[1] Blank, H. (2020). Lönsamt Ledarskap: en guide för dig som vill bli framgångsrik i ditt ledarskap.

[2] Gallup (2022). State of the Global Workforce 2022. https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace-2022-report.aspx

[3] Elvnäs, S. (2017). Effektfull: detaljerade studier av ledarskap- så ökar du effekten av din tid.