Coachens checklista för att bli en bättre lyssnare

Det finns omkring 250 000 ord i det svenska språket. Vårt aktiva ordförråd varierar från person till person, men i genomsnitt använder vi ca 20.000 av alla ord. Inte konstigt att det ibland är svårt att lyssna. Jobbar du med coaching som ledarstil är det dock värt att träna upp ditt lyssnande, eftersom det är en av de allra viktigaste egenskaperna hos en riktigt bra coach. 

Varför är det så svårt att lyssna?

De flesta människor tror att bristande koncentration beror på bristande kapacitet att kunna ta åt sig vad som sägs. Så är inte fallet. För trots att vår normala taltakt är 100 till 150 ord per minut, förmår hjärnan bearbeta och förstå 500 till 1 000 ord per minut. Så bristande kapacitet är det inte tal om. Den mänskliga hjärnan har otroliga resurser.   Koncentrationen sviktar först när ovidkommande tankar tar all makt. Och de kan de lätt göra om vi inte kontrollerar dem och tränar oss på att lyssna aktivt. Vi kanske ser på klockan och undrar om vi kommer hinna till nästa möte, medan vi lyssnar vad som sägs. Eller så är vi är så upptagna med att meddela omgivningen våra egna tankar och åsikter att vi glömmer att fokusera tillräckligt på att lyssna aktivt. Vårt fokus på det vi själva vill ha sagt hindrar oss från att till fullo ta in motpartens budskap. 

Lyssnar du med ett halvt öra?

Det sägs att en kubikcentimeter av den mänskliga hjärnan har samma kapacitet som världens alla datorer. Detta ger oss som lyssnare en överskottskapacitet som ofta medför att vi ”lyssnar med ett halvt öra”. Vi tror att vi vet vad motparten vill säga och det skapar hög risk för feltolkning och antaganden.   Den lediga hjärnkapacitet som vi har till vårt förfogande används ibland till vår egen inre ”drömflykt”. Men ofta använder vi också vår överskottskapacitet för att tänka igenom egna argument och kommentarer. När den andre sedan gör en paus eller bara drar efter andan ”hoppar vi på tåget” igen och är åter med i samtalet.   Därpå börjar vår argumentation, som motparten kanske inte heller lyssnar speciellt uppmärksamt på. Härmed uppstår det vi kallar för en tvåvägsmonolog i stället för en öppen kommunikation. Vi förlorar möjligheterna till coaching, kreativ process eller effektiv problemlösning.  

Så här blir du en bättre lyssnare!

  • Skapa god ögonkontakt. 
  • Undvika att planera hur du skulle vilja kommentera eller komplettera det den du coachar säger eller vilken fråga du ska ställa härnäst. 
  • Läs av miner, kroppsspråk och hur den du coachar säger det den säger. Kan du höra tveksamhet eller bestämdhet i det som sägs?
  • Låt bli att värdera, kritisera, ge råd och moralisera. 
  • Låt den du coachar tala till punkt. Låt det gärna vara tyst i några sekunder innan du ställer nästa fråga. 
  • Om den du coachar har svårt att uttrycka sig, kan du själv göra en sammanfattning av det som sagts hittills och ta accept på de orden.
  • Spegla den du coachar genom att uttrycka det du uppfattar att den andre ville ha sagt. Detta ger den andre en chans att ”höra” sina egna tankar i en annan version.
  • ”Lyssna med ögonen”, Ansiktsuttryck, mimik, gester, hållning och ögonkast är också kommunikation.
  • Lyssna i lugn och ro. Titta inte på klockan och ge inte andra signaler på otålighet. 

Vill du lära dig mer om coaching och bli en bättre lyssnare? Välkommen till vår öppna utbildning Coachande Ledarskap

Coachens checklista för att bli en bättre lyssnare