Orka vara chef – 5 tips för ett hållbart ledarskap!

Att ”orka vara chef” är inte alltid lätt. Hur orkar man med sin dagliga ledarroll? Vad gör de ledare som står där trygga i sitt ledarskap även när det blåser hårt och stressfaktorn är hög och långvarig? Här kommer 5 tips på beteenden och mentala inställningar som bidrar till att du som ledare kan hitta din strategi för ett långsiktigt, hållbart, ledarskap:  

1. Coacha dina medarbetare! Många ledare upplever att de får sin bekräftelse i att göra många saker som egentligen ligger på medarbetarens ansvar. Det handlar ofta om att man kanske inte får så mycket positiv återkoppling utifrån själva chefsrollen utan man hittar den istället i en form av ”expertroll” där du får erkännande från medarbetare utifrån rena arbetsuppgifter som inte ligger i chefsrollen. Hållbara chefer har ett tydligt coachande förhållningssätt som har till mål att skapa större medvetenhet kring vem som egentligen äger arbetsuppgifterna och hur de utförs. På sikt skapar även ett coachande förhållningssätt ett större medarbetaransvar vilket ofta leder till att chefen kan fokusera på sina riktiga arbetsuppgifter, nämligen att leda.   

2. Ge feedback! Ledarbeteenden som kännetecknas av en god förmåga att ge stöd och konfrontera medarbetare med en tydlig inriktning som visar att man vill människor ”väl”. Det låter kanske lite konstigt och flummigt men det handlar helt enkelt om feedback och ledarens förmåga att kommunicera det som fungerar och det som inte fungerar på ett bra sätt. Oförmåga att hantera ”besvärliga” medarbetarsituationer är ett vanligt skäl till att chefer har ont i magen…  

3. Var tydlig! Ett av de vanligaste skälen till att det blir konflikter och otydligheter på jobbet är det faktum att vi inte i ett tidigt skede tydliggjort våra förväntansbilder på varandra. Kontraktet innebär att vi slår fast ramarna, spelreglerna och förväntansbilderna vad det gäller vårt samarbete framåt.  

4. Mental träning! Det handlar inte alls om ”Macho-chefen” utan mer om en långsiktig träning i att faktiskt sätta sig i de situationer man helst inte vill vara i. Genom att t.ex. utsätta sig för stressande situationer som man själv väljer så skapar man en bra beredskap för att hantera situationen när den väl uppstår. Det handlar även om att träna sin förmåga att sätta mål och inte ge upp. Det jag tror på ska genomföras…  

5. Ge dig själv tid för återhämtning! Detta är kanske den enskilda viktigaste faktorn vad det gäller att behärska vardagsstressen, och samtidigt den vi ofta slarvar mest med… vi kan arbeta väldigt hårt under långa perioder och en del människor har oerhörd hög kapacitet men forskningen och mångas personliga erfarenheter visar det går inte att köra på ”treans” växel hela tiden. Du behöver hitta tillbaka till ditt smultronställe” där du kan fylla på energi.

Orka vara chef – 5 tips för ett hållbart ledarskap!

Utvecklas som ledare

Träna coaching!

Coachande Ledarskap